Lisans Yayıncılık
Fiyat Listesi

Kitap adı

Editör

 

Aile Eğitimi ve Katılımı

Doç. Dr. Ebru Ersay  - Dr. Kübra Kanat

130.00 TL

Aile Sosyolojisi

Prof. Dr. Nazmi Avcı & Doç. Dr. Erdal Aksoy

120.00 TL

Alternatif Akım(AC)Devre Analizi

Yrd. Doç. Dr. Mahmut HEKİM & Abdulkadir DAĞLI

85.00 TL

Analog Elektronik

Şaban YILMAZ & Ali Rıza ÇELİK

75.00 TL

Auto CAD (Bilgisayar Destekli Tas

Dr. İ. Savaş DALMIŞ & Şaban YILMAZ

120.00 TL

Âyetler ve Hadîsler Işığında Kur’ân ve Mahiyeti-III

Adem Dölek

95.00 TL

Banka Muhasebesi

Yrd. Doç. Dr. Aysel GÜNEY

90.00 TL

Bankacılığa Giriş

Yrd. Doç. Dr. İsmail YILDIRIM & Öznur KONCAGÜL

115.00 TL

Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim

Doç. Dr. Esra Dereli - Doç. Dr. Güneş Salı

130.00 TL

Bilgisayara Giriş

Yrd. Doç. Dr. Uğur BAŞBOĞAOĞLU

145.00 TL

Bilgisayarlı Muhasebe

Yrd. Doç. Dr. A. Rıza GÖKPINAR & Ali GÜL

150.00 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Yrd. Doç. Dr. Durmuş EKİZ

100.00 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Prof. Dr. Erdinç TUTAR & Yrd. Doç. Dr. Cafer GARİPER

115.00 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Prof. Dr. Orhan KILIÇ & Dr. Mustafa CİNOĞLU

110.00 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Prof. Dr. Hamit C. & Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY

145.00 TL

Biyoloji 1

Prof. Dr. S. Serap Avgın - Dr. Öğr. Üyesi Nazihan Ursavaş

100.00 TL

Biyoloji II

Prof. Dr. Güldem Dönel Akgül - Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Birhanlı

150.00 TL

Biyoloji 3

Prof. Dr. Cansu Filik İşçen - Prof. Dr. Osman Gülnaz

175.00 TL

Biyolojide Özel Konular

Prof. Dr. Cansu Filik İŞÇEN & Prof. Dr. Semra İLHAN

140.00 TL

Borçlar Hukuku

Yrd. Doç. Dr. Alparslan AKARTEPE

70.00 TL

Büro Yönetimi

Dr. Vacide KARAMAN & Yaşar SOYLU

70.00 TL

Büro Yönetimi ve İletişim

Yrd. Doç. Dr. Füsun ACAR & Dr.Erhan ARSLAN

75.00 TL

Cümle ve Metin Bilgisi

 Komisyon

   100.00 TL

Çalışma Ekonomisi

 Prof. Dr. Hüseyin M. YÜCEOL & Doç. Dr. Fatma FİDAN

175.00 TL

Çevre Bilimi

Yrd. Doç. Dr. Yeter ŞİMŞEKLİ

85.00 TL

Çevre Eğitimi

Prof. Dr. Hasan Genç- Dr. Öğr. Üyesi Emel Atlı

120.00 TL

Çevre Eğitimi

Prof. Dr. Hasan Genç

95.00 TL

Çevre Sorunları Üzerine Güncel Yazılar

Prof. Dr. Uğur Yıldırım

125.00 TL

Çocuk Edebiyatı

Yrd. Doç. Dr. Salih Gülerer

120.00 TL

Çocuk Edebiyatı

Prof. Dr. Kemal YÜCE & Yrd. Doç. Dr. Şevkiye KAZAN

90.00 TL

Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım

Doç. Dr. Türkan Turan - Dr. Öğr.  Üyesi Derya Şahin

100.00 TL

Davranış Bilimleri

Doç. Dr. Mustafa PAKSOY

145.00 TL

Değişim Sosyolojisi

Prof. Dr. Zahir Kızmaz / Prof. Dr. Hayati Beşirli

150.00 TL

Dış Ticaret İşlemleri

Yrd. Doç. Dr. Asena BOZTAŞ & Yrd. Doç. Dr. A. OĞUZ

125.00 TL

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANBAZ & Cengiz ÖZCAN

95.00 TL

Din Eğitimi

Doç. Dr. Hasan Dam

120.00 TL

Din Eğitimi

Doç. Dr. M. Fatih Genç

140.00 TL

Din Eğitiminde   Özel Öğretim Yöntemleri

Doç. Dr. Hacer Âşık Ev

165.00 TL

Din Felsefesi

Prof. Dr. Osman Bilen - Dr. Öğr. Üyesi  Haydar  Dölek

145.00 TL

Din Felsefesi

Doç. Dr. Rıfat Atay-

140.00 TL

Dini Hitabet ve Din Hizmetleri

Prof. Dr. Ali Riza Gül

125.00 TL

Din Psikolojisi

Doç. Dr. Halil Apaydın

125.00 TL

Din Psikolojisi

Prof. Dr. Muammer Cengil - Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Gencer

140.00 TL

Din Sosyolojisi

Prof. Dr. Ahmet Onay & Prof. Dr. Nazmi Avcı

125.00 TL

Din Sosyolojisi

Prof. Dr. Özcan Güngör - Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Şimşek

190.00 TL

Dinler Tarihi I-II 

Prof. Dr. Mustafa Alıcı  -  Doç. Dr. Süleyman Turan

200.00 TL

Dinler Tarihi

Prof. Dr. Ramazan Adıbelli

205.00 TL

Doğru Akım Devre Analizi

Yrd. Doç. Dr. Emin ÜNAL & Muammer CEYLAN

85.00 TL

Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri

Mustafa GÖKÇE

115.00 TL

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

Yrd. Doç. Dr. Servet ÖNAL & Osman DORUK

115.00 TL

Edebiyat Bilgi ve Kuramları

Prof. Dr. Kemal YÜCE & Yrd. Doç. Dr. Şevkiye KAZAN

175.00 TL

Eğitim Bilimine Giriş

Prof. Dr. Durmuş Ekiz & Yrd. Doç. Dr. Haydar Durukan

145.00 TL

Eğitimde Ahlak ve Etik

Doç. Dr. Ali Fidan - Doç. Dr. M. Naci Kula

95.00 TL

Eğitime Giriş

Prof. Dr. Zülfü Demirtaş - Prof. Dr. Z. Nurdan Baysal-Dr. Öğr. Üyesi Tuba Aydın Güngör

120.00 TL

Eğitimde Program Geliştirme

Doç. Dr. Hale Sucuoğlu –Dr. Öğt. Üyesi Meltem Gökdağ Baltaoğlu

140.00 TL

Eğitim Felsefesi

Prof. Dr. Nurten GÖKALP & Şengül Çelik

85.00 TL

Eğitim Felsefesi

Doç. Dr. Baykal Biçer - Doç. Dr. Beyhan Zabun

115.00 TL

Eğitim Psikolojisi

Prof. Dr. Mustafa Koç - Prof. Dr. Murat İskender -Doç. Dr. Betül Düşünceli

150.00 TL

Eğitim Psikolojisi

Doç. Dr. Yaşar Barut - Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özcan

130.00 TL

Eğitim Psikolojisi

Prof. Dr. Kurtman ERSANLI & Yrd. Doç. Dr. Ersin UZMAN 

190.00 TL

Eğitim Psikolojisi

Prof. Dr. Sırrı Akbaba & Yrd. Doç. Dr. Şakire ANLIAK 

165.00 TL

Eğitim Sosyolojisi

Prof. Dr. Nazmi Avcı - Prof. Dr. Yaşar Erjem

125.00 TL

Eğitim Sosyolojisi

Doç. Dr. Müjdat Avcı & Doç. Dr. Ahmet Özalp

125.00 TL

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doç. Dr. Bilge Gök - Dr. Öğr. Üyesi Özge Bıkmaz Bilgen

100.00 TL

Eğitimde Süreç ve Ürün Odaklı Değerlendirme

Doç. Dr. Bayram Bıçak - Dr. Öğr. Üyesi  Hakan Koğar

120.00 TL

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yrd. Doç. Dr. Gülşah BAŞOL

95.00 TL

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Dr. Öğr. Üyesi N. Öztürk Gübeş - Dr.  E. Halil Özberk

75.00 TL

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doç. Dr.  Özen Yıldırım  - Arş. Gör. Dr. Seval Kula Kartal

120.00 TL

Eğitim Yönetimi

Doç. Dr. Mustafa Çelikten .&  Doç. Dr. Mehmet ÖZBAŞ

145.00 TL

Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi

Doç.Dr. Vedat Bayraktar

110.00 TL

Erken Çocukluk Eğitimine  Giriş

Prof. Dr. Esra Dereli

125.00 TL

Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları

Doç. Dr. Müge Yurtsever Kılıçgün

145.00 TL

Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı 

 Doç. Dr. Pınar Bağçeli Kahraman- Doç. Dr. Vedat Bayraktar

120.00 TL

Erken Çocukluk Döneminde Gelişim

Doç. Dr. Esra Dereli - Doç. Dr. Güneş Salı

150.00 TL

Ekonometri

Prof. Dr. Ömer YILMAZ & Doç. Dr. Nihat IŞIK

175.00 TL

Ekonomi Sosyolojisi

Prof. Dr. Mustafa Talas & Doç. Dr. Bülent Şen

115.00 TL

Elektronik Ticaret

Yrd. Doç. Dr. Akif ALTINBIÇAK

85.00 TL

Etkili iletişim

Doç. Dr. Ruhdan UZUN

70.00 TL

Evrim

Prof. Dr. C. Filik İŞCEN & Prof. Dr. Lütfullah TÜRKMEN

120.00 TL

Felsefe

Prof. Dr. H. Subhi ERDEM & Doç. Dr. A. AKDEMİR

140.00 TL

Felsefe Tarihi

Prof. Dr. Nejdet Durak - Doç. Dr. A. Erhan Şekerci

215.00TL

Fen ve Teknoloji Öğretimi

Yrd. Doç. Dr. Özgür TAŞKIN & Yrd. Doç. Dr. Özlem KORAY

150.00 TL

Fıkıh Usulü

Prof. Dr. Mehmet Erdem &  Dr. Öğr. Üyesi  Zühal Dağ

150.00 TL

Finansal Yönetim 

Prof. Dr. Famil ŞAMİLOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Ali İ.AKGÜN

185.00 TL

Finansal Yönetim

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KIRLI & Feriha BALEKOĞLU

95.00 TL

Finansal Yönetim

Doç. Dr. Feride BAŞTÜRK & Yrd. Doç. Dr. H. SELDÜZ  

100.00 TL

Gelişim ve Öğrenme

Prof. Dr. Kurtman ERSANLI& Yrd. Doç. Dr. Ersin UZMAN

175.00 TL

Genel Biyoloji

Prof. Dr. M. Zeki YILDIRIM & Yrd. Doç. Dr. Hasan GENÇ

95.00 TL

Genel Ekonomi

Bülent ALTAY & Yrd. Doç. Dr. Temur KURTASLAN

100.00 TL

Genel Fizik

Doç. Dr. Ali AZAR

160.00 TL

Genel Hukuk

Dr. Öğr. Üyesi Nihat KURT

125.00 TL

Genel Hukuk Bilgisi

Güran YAHYAOĞLU  & Erhan KIRMIZI

95.00 TL

Genel İktisat-I-II

Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇELİK

160.00 TL

Genel İşletme

Prof. Dr. Mustafa Kara & Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ERTAN

125.00 TL

Genel İşletme

Yrd. Doç. Dr. M. ÖRGEV & Yrd. Doç. Dr. Ş. ŞENTURAN

75.00 TL

Genel İşletme

Doç. Dr. Nurcan TURAN & Doç Dr. Y. Demir USLU

95.00 TL

Genel Kimya

Prof. Dr. Eyüp ÖZDEMİR & Yrd. Doç. Dr. Atila ÇAĞLAR

75.00 TL

Genel Muhasebe

Prof. Dr. Fatih Coşkun ERTAŞ

165.00 TL

Genel Muhasebe

Doç. Dr. Doğan KUTUKIZ & Yrd. Doç. Dr. Ş. DEMİRKAN

140.00 TL

Genel Muhasebe

Yrd. Doç. Dr. İlkay E. ERTURAN & Dr. H. Arif TUNCEZ

160.00 TL

Genel Turizm

Doç. Dr. N. Selma ÖZDİPÇİNER &Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYAZLAR

120.00 TL

Genel ve Teknik İletişim

Dr. Erhan ARSLAN & Ayla ERTÜRK

75.00 TL

Genetik ve Biyoteknoloji

Prof. Dr. Cansu Filik İşçen & Yrd. Doç. Dr. M. Bahadır Aktan

125.00 TL

Girişimcilik

Prof. Dr. Mustafa Paksoy / Yrd.Doç.Dr.Ayşe Özsöz

95.00 TL

Gümrük İşlemleri

Yrd. Doç. Dr. Ayça G. ÇAPIN & M.ORTAKARPUZ

115.00 TL

Günümüz Dünya Sorunları

Prof. Dr. H. SAYHAN & Yrd. Doç. Dr. Hayri ÇAMURCU

125.00 TL

Günümüz İnanç (Kelam) Problemleri

Prof. Dr. Hamdi Gündoğar – Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Kemal Altun

115.00 TL

HADİS I Bireysel   ve   Sosyal Hayatta  

Prof. Dr. Ahmet Yıldırım - Dr. Öğr. Üyesi Selim Demirci

145.00 TL

HADİS II Bireysel   ve   Sosyal Hayatta  

Prof. Dr. Ahmet Yıldırım - Dr. Öğr. Üyesi Selim Demirci

150.00 TL

Hadis Tarihi

Prof. Dr. Muhammet Yılmaz & Dr. Öğr. Üyesi Şemseddin Kırış 

125.00 TL

Hadis Usulü

Doç. Dr. Hikmetullah  Ertaş

100.00 TL

Hadis Usulü

Prof. Dr. Muhammet Yılmaz & Dr. Nagihan Emiroğlu

115.00 TL

Halkla İlişkiler

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Fatma GÖKSU

95.00 TL

Halkla İlişkiler I-II

Yrd. Doç. Dr. Gonca YILDIRIM & Seçil UTMA

110.00 TL

Hayat Bilgisi Öğretimi

Yrd. Doç. Dr. Nurdan BAYDAL

125.00 TL

Hayat B. ve Sosyal Bilgiler Öğretimi

Prof. Dr. Abdurrahman TANRIÖĞEN

125.00 TL

Hidrolik ve Pnömatiğe Giriş

Yrd. Doç. Dr. Mustafa DENKTAŞ

95.00 TL

Hukukun Temel Kavramları

Müslüm AKINCI & Bayram ÖZBEY

115.00 TL

Isıtma Sistemleri

Yrd. Doç. Dr. H.Cenk BAYRAKÇI

75.00 TL

İdare Hukuku I

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Özgül

95.00 TL

İdare Hukuku I

Doç. Dr. Müslüm AKINCI & Yrd. Doç. Dr. Mustafa AVCI

150.00 TL

İdare Hukuku II

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Özgül

95.00 TL

İdare Hukuku II

Doç. Dr. Müslüm AKINCI &Yrd. Doç. Dr. Mustafa AVCI

145.00 TL

İktisada Giriş

Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇELİK & Yrd. Doç. Dr. Kemal ÖZTÜRK

95.00 TL

İktisada Giriş

Prof. Dr. Yusuf BAYRAKTURAN & Doç. Dr. A. KÖKOCAK

150.00 TL

İktisadi Düşünce Tarihi

Doç. Dr. Mahmut MASCA & Doç. Dr. Ozan BAHAR

160.00 TL

İlk Okuma ve Yazma Öğretimi

Yrd. Doç. Dr. Sevilay Yıldız & Yrd. Doç. Dr. T. Canbulat

125.00 TL

İletişim Sosyolojisi

Doç. Dr. Gürcan Ş. Avcıoğlu - Dr. Öğr. Üyesi Cem K. Olgun

110.00 TL

İlkyardım

Doç. Dr. Hicran YILDIZ & Emine ÇATAL

120.00 TL

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

Prof. Dr. Nisa Ü. CARAL & Doç. Dr. İsmail ZARARSIZ

130.00 TL

İnsan Hakları ve Demokrasi

Yrd. Doç. Dr. Recep ERCAN

100.00 TL

İnsan Kaynakları Yönetimi

Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

140.00 TL

İnsan Kaynakları Yönetimi

Prof. Dr. Oya ERDİL & Doç. Dr. Hatice ÖZUTKU

150.00 TL

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

Prof. Dr. Nuri Adıgüzel

115.00 TL

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

Prof. Dr. İsmail Erdoğan - Doç. Dr. Enver Demirpolat

100.00 TL

İslam Felsefesi

Prof. Dr. İsmail Erdoğan & Yrd. Doç. Dr. Enver Demirpolat

190.00 TL

İslam Felsefesi

Prof. Dr. İrfan Görkaş - Prof. Dr. Kamil Sarıtaş

205.00 TL

İslam Hukuku I

Prof. Dr. Abdullah Çolak-Doç. Dr. Mehmet Dirik

175.00 TL

İslam Hukuku II

Prof. Dr. Abdullah Çolak-Doç. Dr. Mehmet Dirik

160.00 TL

İslâm İbadet Esasları

Doç. Dr. A. Candan - Dr. Öğr. Üyesi M. Selim Aslan

175.00 TL

İslâm İbadet Esasları

Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı - Dr. Tayyip Nacar

160.00 TL

İslâm İnanç Esasları

Prof. Dr. Salih Sabri Yavuz & Doç. Dr. Faruk Sancar

120.00 TL

İslâm İnanç Esasları

Prof. Dr. Vechi Sönmez - Doç. Dr. Hilmi Karaağaç

120.00 TL

İslâm Medeniyeti Tarihi

Prof. Dr. M. Hanefi Palabıyık – Dr. Öğr. Üyesi Mesut Can

145.00 TL

İslam Mezhepleri Tarihi

Doç. Dr. Maksut Çetin - Dr. Öğr. Üyesi M. Raşit Batur

165.00 TL

İslam Tarihi I

Prof. Dr. Nurettin Gemici - Doç. Dr. Cahid Kara

130.00 TL

İslam Tarihi II

Prof. Dr. Nurettin Gemici - Dr. Hilal Livaoğlu Menküç

185.00 TL

İstatistik

Doç. Dr. Seda ŞENGÜL& Yrd.Doç.Dr.Gülsen KRAL

145.00 TL

İstatistik

Yrd. Doç. Dr. Nurhan HALİSDEMİR&Dr.Yaşar AKÇA

85.00 TL

İstatistik

Yrd. Doç. Dr. Aysen Ş. KANDEMİR & Yrd. Doç. Dr. Tahir Benli

95.00 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği

Doç. Dr. Ebru Gökmeşe & Doç.Dr. Hicran Yıldız

115.00 TL

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÖRÜCÜ & Işıl T.ARPACIOĞLU

95.00 TL

İşletme Becerileri Grup Çalışması

Yrd. Doç. Dr. Erol ESEN& Yrd.Doç.Dr.Fahri KURTAY

75.00 TL

İşletme Bilimine Giriş

Prof. Dr. Gültekin YILDIZ& Prof.Dr.H.Bahadır AKIN

175.00 TL

İşletme Yönetimi

Yrd. Doç. Dr. Ece Nüket ÖNDOĞAN & Yeşim KALYON

70.00 TL

İşletme Yönetimi I-II

Doç. Dr. Ali ERBAŞ & Yrd. Doç. Dr. Sezar KARACA

115.00 TL

Kalite Yönetim Sistemleri

Doç. Dr. E. M. Yıldırım & Yrd. Doç. Dr. M.Emin Merter

95.00 TL

Kamu Maliyesi

Prof. Dr. Aytaç EKER

95.00 TL

Kamu Maliyesi

Doç. Dr. Ekrem KARAYILMAZLAR

150.00 TL

Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri

Dr.Tarık SÖYLEMİŞ

75.00 TL

Kamu Yönetimi

Doç. Dr. Ahmet YATKIN & Doç. Dr. Nalan P. DEMİRAL

115.00 TL

Karakter ve Değer Eğitimi

Doç. Dr. Mehmet Murat – Doç. Dr. Emrullah  Yılmaz

115.00 TL

Kelam Tarihi I-II

Prof.Dr. Mehmet Baktır  - Dr. Ahmet Çelik

150.00 TL

Kent Sosyolojisi

Prof. Dr. Mustafa Talas & Yrd. Doç. Dr. Emin Yiğit

125.00 TL

Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası

Yrd. Doç. Dr. Ergin GÜMÜŞ & Yrd. Doç. Dr. Yüksel GÜÇLÜ

175.00 TL

Klasik Mantık

Prof. Dr. Hüseyin Subhi ERDEM

95.00 TL

Klavye Teknikleri

Nuray KESKİN

75.00 TL

Konaklama Muhasebesi

İbrahim Aydaş

100.00 TL

Kriz ve Stres Yönetimi

Meltem ARAT & Türkan ŞİŞMANOĞLU

75.00 TL

Kur’ân’ın Ana Konuları

Prof.Dr.Fatma Asiye Şenat-Dr.Öğr.Üyesi Sümeyye Sevinç

125.00 TL

Kültürel Antropoloji

Prof. Dr. Mustafa Talas - Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Çatlı Özen

140.00 TL

Lojistik

Yrd. Doç. Dr. Mehmet DURUEL & Özhan GÖRÇÜN

120.00 TL

Makine Bilimi ve Elemanları

Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM & Yrd. Doç. Dr. Metin KÖK

125.00 TL

Makro İktisat

Doç. Dr. Nurettin ÖZTÜRK & Yrd. Doç. Dr. Ali SÖZDEMİR

165.00 TL

Makro İktisat

Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇELİK & Dr. Cumali ERDEMİL

95.00 TL

Makro İktisat

Yrd. Doç. Dr. H. İLERİ & Yrd. Doç. Dr.Temur KURTASLAN

70.00 TL

Mali Tablolar Analizi

Yrd. Doç. Dr. Tahir BENLİ

70.00 TL

Maliyet Muhasebesi

Yrd. Doç. Dr. Tahir BENLİ

115.00 TL

Maliyet Muhasebesi

Doç. Dr. Mustafa Kırlı - Yrd. Doç. Dr. Hakan Seldüz

125.00 TL

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi

Prof. Dr. Zeki DOĞAN- Yrd. Doç. Dr. Z. HATUNOĞLU

165.00 TL

Malzeme Teknolojisi I

Prof. Dr. Fehim FINDIK & Yrd. Doç. Dr. Turhan KURŞUN

95.00 TL

Malzeme Teknolojisi  II

Prof. Dr. Fehim FINDIK & Yrd. Doç. Dr. Turhan KURŞUN

100.00 TL

 Mantık

Prof. Dr. Şaban Haklı

100.00 TL

Matematik

Prof. Dr. Hasan Altan ÇABUK & Prof. Dr. Cengiz YILMAZ

150.00 TL

Matematik

Prof. Dr. Mehmet BEKTAŞ & Prof.Dr.Rıfat GÜNEŞ

140.00 TL

Matematik Öğretimi

Yrd. Doç. Dr. Hülya GÜR

145.00 TL

Matematiksel İktisat

Doç. Dr. Selçuk AKÇAY

150.00 TL

Meslek Etiği ve Yasal Konular

Doç. Dr. F.Ebru İkiz

130.00 TL

Mesleki Matematik

Prof. Dr. Mehmet BEKTAŞ & Prof. Dr. Rıfat GÜNEŞ

130.00 TL

Mesleki Yazışmalar

Burcu Pekduyurucu Aydın - Mustafa Gökçe

95.00 TL

Mikro İktisat

Prof. Dr. Ercan ENÇ & Yrd. Doç. Dr. Zafer KANBEROĞLU

150.00 TL

Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyicer II

Yrd. Doç. Dr. Mahit GÜNEŞ

85.00 TL

Mikroişlemcilerve Mikrodenetleyiciler I

Yrd. Doç. Dr. Mahit GÜNEŞ

95.00 TL

Modern Mantık

 Prof. Dr. Işıl Bayar Bravo & Doç. Dr. Mustafa Yıldız

95.00 TL

Muhasebe Denetimi

Doç. Dr. Mustafa KIRLI & Yrd.Doç.Dr.Muhammed Ardıç

100.00 TL

Mühendislik Bilimi

Prof. Dr. Halil İ. ACAR & Yrd. Doç. Dr. Mustafa DENKTAŞ

100.00 TL

Okul Öncesi Eğitime Giriş

Doç. Dr. Durmuş EKİZ

95.00 TL

Okul Öncesi Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım

Doç. Dr. Türkan Turan - Dr. Öğr. Üyesi  Derya Şahin

100.00 TL

Okul Öncesi  Eğitim Programı Kuramdan Uygulamaya

Doç. Dr. Saide Özbey- Dr.Öğ.Üyesi Serap Demiriz

110.00 TL

Osmanlı Türkçesi

Doç.Dr.Mehdin Çiftçi   & Dr. Öğr. Üyesi E. Can Öztürk

130.00 TL

Otel İşletmeciliği

 Yrd. Doç. Dr.Tülay Polat Üzümcü & İsmail Bilgiçli

115.00 TL

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Doç. Dr. Hale Sucuoğlu –Dr. Öğr. Üyesi Meltem Gökdağ Baltaoğlu

120.00 TL

Öğretim Tek. ve Materyal Tasarımı

Yrd. Doç. Dr. Harun ŞAHİN

115.00 TL

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

Doç. Dr. Salih UŞUN & Yrd. Doç. Dr. Devrim ÖZDEMİR

140.00 TL

Önbüro İşlemleri

Yrd. Doç. Dr. Nuray TÜRKER

75.00 TL

Önbüro Yönetimi

Yrd. Doç. Dr. Murat ÇUHADAR

85.00 TL

Örgütsel Davranış

Prof. Dr. Edip Örücü & Dr. Öğr.Üyesi Engin Üngüren  

175.00 TL

Özel Eğitim ve Kaynaştırma

Doç. Dr. Arzu Doğanay Bilgi – Dr. Öğr. Üyesi Ömür Gürel Selimoğlu

130.00 TL

Özel Eğitim ve Kaynaştırma

Dr. Öğr. Üyesi Murat Vural -  Doç. Dr. Yaşar Barut -

125.00 TL

Para Teorisi ve Politikasi

Prof. Dr. Çetin DOĞAN & Yrd. Doç. Dr. İnci PARLAKTUNA

200.00 TL

Pazarlama Araştırması

Doç. Dr. Ayşe Şahin & Yrd. Doç. Dr.Burak KARTAL

175.00 TL

Pazarlama İlkeleri

Prof. Dr. Canan AY& Doç. Dr. Tülin URAl

150.00 TL

Pazarlama İlkeleri

Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

110.00 TL

Pazarlama Yönetimi

Prof. Dr. İbrahim Kırcova & Yrd. Doç. Dr. Tahir Benli

205.00TL

Psikolojiye Giriş

Prof. Dr. Hamit COŞKUN & Prof. Dr. Nilüfer Ş. ÖZABACI

175.00 TL

Rehberlik

Prof. Dr. Sırrı AKBABA & Doç. Dr. Asude BİLGİN

100.00 TL

Sağlık Sosyolojisi

Doç. Dr. Özgür SARI & Doç. Dr. Hicran YILDIZ

95.00 TL

Satış Yönetimi

Yrd. Doç. Dr. Semra TETİK

95.00 TL

Sayısal Elektronik

Halil EROL

100.00 TL

Sekreterlik Bilgisi

Emel SELİMOĞLU & Huriye ÇINAR

70.00 TL

Ses ve Şekil Bilgisi

Yrd. Doç. Dr. M. KALFA / Yrd. Doç. Dr. M. ALTUN/

70.00 TL

Sınıf Yönetimi

Prof. Dr. Sabri Çelik - Dr. Öğr. Üyesi  Berru Ulusoy

115.00 TL

Sınıf Yönetimi

Prof. Dr. Münevver YALÇINKAYA-Yrd. Doç. Dr. İlhan GÜNBAYI

120.00 TL

Sınıf Yönetimi

Doç. Dr. İlhan GÜNBAYI

95.00 TL

Sınıf  Yönetimi

Yrd. Doç. Dr.Haydar DURUKAN & H. İbrahim ÖZTÜRK

95.00 TL

Sigortacılığa Giriş

Yrd. Doç. Dr. Murşit IŞIK & Yeşim CAN

115.00 TL

Sistematik Kelam

Prof. Dr. Hüseyin Aydın – Prof. Dr. Sefa Bardakçı

165.00 TL

Siyasal Düşünceler Tarihi

Prof. Dr. Önder KUTLU & Betül KARAGÖZ YERDELEN

175.00 TL

Siyaset Bilimine Giriş

Prof. Dr. Önder KUTLU

145.00 TL

Siyaset Sosyolojisi

Prof. Dr. M. TÜRKKAHRAMAN &Yrd. Doç. Dr. E. KÖTEN

140.00 TL

Siyer

Prof. Dr. Nurettin Gemici - Doç. Dr. Adil Şen

100.00 TL

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Doç. Dr. Hüseyin Çalışkan & Yrd. Doç. Dr. Bahadır Kılcan

175.00 TL

Sosyal Psikoloji

Prof. Dr. Hamit COŞKUN

165.00 TL

Sosyoloji

Prof. Dr. Feridun MERTER & Doç. Dr. Mustafa TALAS

185.00 TL

Spor Sosyolojisi

Prof. Dr. Mehmet GÖRAL & Ersin AFACAN

100.00 TL

Stratejik Yönetim

Prof. Dr. G.n GÜMÜŞTEKİN & Doç. Dr. İsa İPÇİOĞLU

150.00 TL

Şirketler Muhasebesi

Doç. Dr. İhsan YILDIZTEKİN & Ş. DEMİRKAN

130.00 TL

Tarım Ekonomisi

Doç. Dr. Bahadır AYDIN & Doç. Dr. Sadettin PAKSOY

130.00 TL

Tasavvuf

Doç. Dr. Güldane Gündüzöz - Doç. Dr. Hamdi Kızıler

160.00 TL

Tefsir

Prof. Dr. Ali Rıza Gül  & Doç. Dr. Yunus Emre Gördük

205.00TL

Tefsir Tarihi

Prof. Dr. Ali Rıza Gül - Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ersöz

150.00 TL

Tefsir Tarihi

Prof. Dr. Mehmet Çiçek - Doç. Dr. Sema Çelem   

160.00 TL

Tefsir Usûlü

Prof. Dr. Osman Kara - Doç. Dr. Süleyman Kaya

120.00 TL

Tefsir Usûlü

Prof. Dr. Ali Riza Gül - Doç. Dr. Ali Karataş

145.00 TL

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Prof. Dr. Halil İbrahim ACAR & Dr. Mustafa DENKTAŞ

100.00 TL

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Prof. Dr. Saffet NEZİR & Yrd. Doç. Dr. Ozan ŞENKAL

120.00 TL

Temel Bilgisayar

Yrd. Doç. Dr. Z.Ayvaz REİS

165.00 TL

İlkokulda Temel Matematik

Doç. Dr. Cihat Abdioğlu - Dr. Öğr. Üyesi Mesut Öztürk

100.00 TL

Temel Matematik (İktisadi ve İdari

Prof. Dr. Fehim FINDIK & Mehmet KAYALAR

95.00 TL

Temel Matematik I-II

Prof. Dr. Baki KARLIĞA & Yrd. Doç. Dr. Ercan MASAL

120.00 TL

Temel MatematikI-II (Teknik Prog)

Doç. Dr. Abdullah KOPUZLU & .Saadet ARSLAN

130.00 TL

Ticaret Hukuku

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAHRAMAN & Zekeriya AKIN

75.00 TL

Ticaret Hukuku

Yrd. Doç. Dr. Salih YAVUZER & Yüksel TURGUT

95.00 TL

Ticaret Hukuku

Yrd. Doç. Dr. Fethi Kılıç / Yrd. Doç. Dr. Ümmügülsüm Kılıç

115.00 TL

Ticari Matematik

Ayşe Çiçek GÖZÜTOK & Dr. Şebnem ERKEBAY

70.00 TL

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi

Prof. Dr. Dolunay Şenol / Doç. Dr. Havva Eylem Kaya

140.00 TL

Turizm Ekonomisi

Gökalp N. SELÇUK & Türkan ŞAHİN

100.00 TL

Turizm Mevzuatı

Nursel ÇİTLİ

70.00 TL

Turizm Pazarlaması

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARA

70.00 TL

Tüketici Davranışları

Mustafa PAKSOY & Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARA

115.00 TL

Türk Dili

Doç. Dr. Yusuf TEPELİ & Yrd. Doç. Dr. Cafer GARİPER

140.00 TL

Türk Dili

Prof. Dr. Metin EKİCİ & Prof. Dr. Ayşe İLKER

140.00 TL

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yön

Doç. Dr. Fatoş SİLMAN & Yrd. Doç. Dr. Şükrü ADA

140.00 TL

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yön

Doç. Dr. İlknur MAYA

130.00 TL

Türk Eğitim Tarihi

Doç. Dr. Emrah Çetin - Doç. Dr. Özgür Yıldız

145.00 TL

Türk Eğitim Tarihi

Prof. Dr. Sebahattin Arıbaş - Doç. Dr. Mehmet KÖÇER

115.00 TL

Türk İslam Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi Metin Hakverdioğlu - Aynur Kurt

150.00 TL

Türk İslam Edebiyatı

Doç. Dr. Necdet Tozlu - Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Babür

140.00 TL

Türk İslam Sanatları Tarih

Prof. Dr. Yusuf Çetin

250.00TL

Türk Siyasal Hayatı I-II

Doç. Dr. Betül KARAGÖZ & Yrd. Doç. Dr. Mehmet TAN

185.00 TL

Türk Sosyologları

Prof. Dr. Nazmi Avcı & Doç Dr. Erdal Aksoy

200.00 TL

Türk Tarihi ve Kültürü

Prof. Dr. Reşat GENÇ & Yrd. Doç. Dr. İsmail CANSIZ

150.00 TL

Türk Vergi Sistemi

Yrd. Doç. Dr. Selim GÜ & Mehmet KAHRAMAN

100.00 TL

Türkçe Öğretimi

Doç. Dr. Serdarhan Musa Taşkaya - Doç.Dr.Ruhan Karadağ

120.00 TL

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği

Doç. Dr. Asım Çoban

150.00 TL

Türkiye Ekonomisi

Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR & Doç. Dr. Serap DURUSOY

200.00 TL

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Doç.Dr.Gülay Ercins  & Yrd. Doç. Dr. Melih Çoban

140.00 TL

Uluslararası Ekonomik İlişkiler I-

Prof. Dr. Kerim Özdemir & Doç. Dr. Güven DELİCE

250.00TL

Uluslararası Pazarlama

Prof Dr. M. İsmail YAĞCI & Doç. Dr. Sabiha KILIÇ

175.00 TL

Uygarlık Tarihi

Yrd. Doç. Dr. İsmail AYTAÇ

100.00 TL

Üretim Yönetimi

M. Ali Mordogan & Nalan Üstüntaş

85.00 TL

Üretim Yönetimi

Prof. Dr. Cengiz YILMAZ & Doç. Dr. Ali ELEREN

150.00 TL

Vatandaşlık Bilgisi

Dr. Elmaziye TÖRE

100.00 TL

Vergi Hukuku

Doç. Dr. Ali ÇİMAT & Doç. Dr. Ramazan ARMAĞAN

140.00 TL

Vergi Hukuku

Doç. Dr. Emine KOBAN

85.00 TL

Yazılı ve Sözlü Anlatım

Yrd. Doç. Dr. Mihrali CALP

140.00 TL

Yönetim Bilimi

Prof. Dr. Elif YÜCETÜRK & Doç. Dr. H. Serdar ÖGE

150.00 TL

Yönetim ve Organizasyon

Prof. Dr. İsmail BAKAN & Doç. Dr. Mustafa PAKSOY

210.00TL

Yönetim ve Organizasyon

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖRGEV & Yrd. Doç. Dr. Cem AYDEN

100.00 TL

Yöneylem Araştırması

Prof. Dr. Vahap TECİM

140.00 TL

 

 

 

Adres: Tahtakale Mah. Hicret Sokak No:8/A Avcılar - İSTANBUL 

Telefon/Fax: (0212) 619 18 38  Cep: 0536 351 83 17 

 E-mail: lisansyayincilik@gmail.com