Lisans Yayıncılık
Fiyat Listesi

 

Kitap adı

Editör

 

Aile Eğitimi ve Katılımı

Doç. Dr. Ebru Ersay-Dr.Kübra Kanat

50.00 TL

Aile Sosyolojisi

Prof. Dr. Nazmi Avcı & Doç.Dr. Erdal Aksoy

47.50 TL

Alternatif Akım(AC) Devre Analizi

Yrd.Doç.Dr.Mahmut HEKİM & Abdulkadir DAĞLI

35.00 TL

Analog Elektronik

Şaban YILMAZ&Ali Rıza ÇELİK

32.50 TL

AutoCAD (Bilgisayar Destekli Tas

Dr.İ.Savaş DALMIŞ&Şaban YILMAZ

45.00 TL

Âyetler ve Hadîsler IşığındaKur’ân ve Mahiyeti-III

Adem Dölek

27,50 TL

Banka Muhasebesi

Yrd. Doç. Dr. Aysel GÜNEY

37.50 TL

Bankacılığa Giriş

Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIRIM & Öznur KONCAGÜL

45.00 TL

Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim

Doç. Dr. Esra Dereli - Doç. Dr. Güneş Salı

50.00 TL

Bilgisayara Giriş

Yrd.Doç.Dr.Uğur BAŞBOĞAOĞLU

52.50 TL

Bilgisayarlı Muhasebe

Yrd.Doç.Dr.A.Rıza GÖKPINAR&Ali GÜL

55.00 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Yrd.Doç.Dr.Durmuş EKİZ

40.00 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Prof.Dr.Erdinç TUTAR&Yrd.Doç.Dr.Cafer GARİPER

45.00 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Prof.Dr.Orhan KILIÇ&Dr.Mustafa CİNOĞLU

42.50 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Prof. Dr. Hamit C. & Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY

52,50 TL

Biyoloji 1

Prof. Dr. S. Serap Avgın - Dr. Öğr. Üyesi Nazihan Ursavaş

40.00 TL

Biyoloji II

Prof. Dr. Güldem Dönel Akgül - Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Birhanlı

55,00 TL

Biyoloji 3

Prof. Dr. Cansu Filik İşçen - Prof. Dr. Osman Gülnaz

57.50 TL

Biyolojide Özel Konular

Prof. Dr. Cansu Filik İŞÇEN & Prof. Dr. Semra İLHAN

52.50 TL

Borçlar Hukuku

Yrd.Doç.Dr.Alparslan AKARTEPE

27.50 TL

Büro Yönetimi

Dr.Vacide KARAMAN&Yaşar SOYLU

27.50 TL

Büro Yönetimi ve İletişim

Yrd.Doç.Dr.Füsun ACAR&Dr.Erhan ARSLAN

32.50 TL

Cümle ve Metin Bilgisi

 Komisyon

   35.00 TL

Çalışma Ekonomisi

 Prof. Dr. Hüseyin M. YÜCEOL & Doç. Dr. Fatma FİDAN

60.00 TL

Çevre Bilimi

Yrd.Doç.Dr.Yeter ŞİMŞEKLİ

35.00 TL

Çevre Sorunları Üzerine Güncel Yazılar

Prof Dr.Uğur Yıldırım

47.50 TL

Çocuk Edebiyatı

Yrd.Doç.Dr.Salih Gülerer

41.50 TL

Çocuk Edebiyatı

Prof.Dr.Kemal YÜCE & Yrd.Doç.Dr.Şevkiye KAZAN

32.50 TL

Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım

Doç. Dr. Türkan Turan - Dr. Öğr. Üyesi Derya Şahin

40.00 TL

Davranış Bilimleri

Doç. Dr. Mustafa PAKSOY

52.50 TL

Değişim Sosyolojisi

Prof.Dr. Zahir Kızmaz / Prof.Dr. Hayati Beşirli

55.00 TL

Dış Ticaret İşlemleri

Yrd.Doç.Dr.Asena BOZTAŞ& Yrd.Doç.Dr. A. OĞUZ

47.50 TL

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

Yrd.Doç.Dr.Mustafa CANBAZ & Cengiz ÖZCAN

37.50 TL

Din Eğitimi

Doç.Dr. Hasan Dam

46.00 TL

Din Eğitimi

Doç. Dr. M. Fatih Genç

52.50 TL

Din Eğitiminde   Özel Öğretim Yöntemleri

Doç. Dr. Hacer Âşık Ev

55.00 TL

Din Felsefesi

Doç. Dr. Rıfat Atay-

52.50 TL

Dini Hitabet ve Din Hizmetleri

Prof. Dr. Ali Riza Gül

47.50 TL

Din Psikolojisi

Doç.Dr. Halil Apaydın

47.50 TL

Din Psikolojisi

Prof. Dr. Muammer Cengil - Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Gencer

52.50 TL

Din Sosyolojisi

Prof.Dr.Ahmet Onay & Prof. Dr. Nazmi Avcı

47.50 TL

Din Sosyolojisi

Prof. Dr. Özcan Güngör - Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Şimşek

60.00 TL

Dinler Tarihi I-II 

Prof.Dr. Mustafa Alıcı  -  Doç.Dr. Süleyman Turan

65.00 TL

Doğru Akım Devre Analizi

Yrd.Doç.Dr.Emin ÜNAL&Muammer CEYLAN

35.00 TL

Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri

Mustafa GÖKÇE

45.00 TL

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

Yrd.Doç.Dr.Servet ÖNAL&Osman DORUK

45.00 TL

Edebiyat Bilgi ve Kuramları

Prof.Dr.Kemal YÜCE& Yrd.Doç.Dr.Şevkiye KAZAN

60.00 TL

Eğitim Bilimine Giriş

Prof.Dr.Durmuş Ekiz&Yrd.Doç.Dr.Haydar Durukan

52.50 TL

Eğitimde Program Geliştirme

Doç. Dr. Hale Sucuoğlu - Dr. Öğt. Üyesi Meltem Gökdağ Baltaoğlu

52.50 TL

Eğitim Felsefesi

Prof.Dr.Nurten GÖKALP&Şengül Çelik

35.00 TL

Eğitim Felsefesi

Doç.Dr. Baykal Biçer - Doç. Dr. Beyhan Zabun

45.00 TL

Eğitim Psikolojisi

Prof. Dr. Kurtman ERSANLI & Yrd. Doç. Dr. Ersin UZMAN 

62.50 TL

Eğitim Psikolojisi

Prof.Dr.Sırrı Akbaba&Yrd.Doç.Dr.Şakire ANLIAK 

57.50 TL

Eğitim Sosyolojisi

Prof.Dr.Nazmi Avcı - Prof.Dr. Yaşar Erjem

47.50 TL

Eğitim Sosyolojisi

Doç.Dr. Müjdat Avcı & Doç.Dr. Ahmet Özalp

47.50 TL

Eğitimde Süreç ve Ürün Odaklı Değerlendirme

Doç. Dr. Bayram Bıçak - Dr. Öğr.Üyesi  Hakan Koğar

47.50 TL

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yrd.Doç.Dr.Gülşah BAŞOL

37.50 TL

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Dr. Öğr.Üyesi N. Öztürk Gübeş-Dr.  E. Halil Özberk

32.50 TL

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doç. Dr.  Özen Yıldırım  - Arş. Gör. Dr. Seval Kula Kartal

45.00 TL

Eğitim Yönetimi

Doç. Dr. Mustafa Çelikten .&  Doç. Dr. Mehmet ÖZBAŞ

52.50 TL

Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi

Doç. Dr. Vedat Bayraktar

BASKIDA

Erken Çocukluk Eğitimine  Giriş

Prof. Dr. Esra Dereli

47.50 TL

Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı 

Doç.Dr.Pınar Bağçeli Kahraman-Doç.Dr.Vedat Bayraktar

BASKIDA

Erken Çocukluk Döneminde Gelişim

Doç. Dr. Esra Dereli - Doç. Dr. Güneş Salı

BASKIDA

Ekonometri

Prof. Dr. Ömer YILMAZ & Doç.Dr. Nihat IŞIK

60.00 TL

Ekonomi Sosyolojisi

Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen

45.00 TL

Elektronik Ticaret

Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK

37.50 TL

Etkili iletişim

Doç.Dr.Ruhdan UZUN

30.00 TL

Evrim

Prof.Dr. C. Filik İŞCEN & Prof.Dr. Lütfullah TÜRKMEN

46.00 TL

Felsefe

Prof. Dr. H. Subhi ERDEM & Doç.Dr.A.AKDEMİR

52.50 TL

Felsefe Tarihi

Prof. Dr. Nejdet Durak - Doç. Dr. A. Erhan Şekerci

70.00 TL

Fen ve Teknoloji Öğretimi

Yrd.Doç.Dr.Özgür TAŞKIN&Yrd.Doç.Dr.Özlem KORAY

55.00 TL

Fıkıh Usulü

Prof. Dr. Mehmet Erdem & Dr. Öğr. Üyesi  Zühal Dağ

55.00 TL

Finansal Yönetim 

Prof.Dr.Famil ŞAMİLOĞLU&Yrd.Doç.Dr.Ali İ.AKGÜN

62.50 TL

Finansal Yönetim

Yrd.Doç.Dr. Mustafa KIRLI&Feriha BALEKOĞLU

37.50 TL

Finansal Yönetim

Doç.Dr. Feride BAŞTÜRK & Yrd.Doç.Dr. H. SELDÜZ  

40.00 TL

Gelişim ve Öğrenme

Prof.Dr.Kurtman ERSANLI& Yrd.Doç.Dr.Ersin UZMAN

60.00 TL

Genel Biyoloji

Prof.Dr.M. Zeki YILDIRIM&Yrd.Doç.Dr.Hasan GENÇ

39.00 TL

Genel Ekonomi

Bülent ALTAY&Yrd.Doç.Dr.Temur KURTASLAN

40.00 TL

Genel Fizik

Doç.Dr.Ali AZAR

56.00 TL

Genel Hukuk

Dr.Öğr.Üyesi Nihat KURT

47.50 TL

Genel Hukuk Bilgisi

Güran YAHYAOĞLU&Erhan KIRMIZI

30.00 TL

Genel İktisat-I-II

Yrd.Doç.Dr.Fatih ÇELİK

56.00 TL

Genel İşletme

Prof.Dr.Mustafa Kara&Yrd.Doç.Dr.Hayrettin ERTAN

47.50 TL

Genel İşletme

Yrd.Doç.Dr.M. ÖRGEV&Yrd.Doç.Dr.Ş. ŞENTURAN

32.50 TL

Genel İşletme

Doç. Dr. Nurcan TURAN & Doç Dr. Y. Demir USLU

39.00 TL

Genel Kimya

Prof.Dr.Eyüp ÖZDEMİR&Yrd.Doç.Dr.Atila ÇAĞLAR

32.50 TL

Genel Muhasebe

Prof.Dr.Fatih Coşkun ERTAŞ

57.50 TL

Genel Muhasebe

Doç. Dr. Doğan KUTUKIZ & Yrd.Doç. Dr. Ş. DEMİRKAN

52.50 TL

Genel Muhasebe

Yrd. Doç. Dr. İlkay E. ERTURAN & Dr. H. Arif TUNCEZ

55.00 TL

Genel Turizm

Doç. Dr. N. Selma ÖZDİPÇİNER & Yrd.Doç.Dr. Gökhan

46.00 TL

Genel ve Teknik İletişim

Dr.Erhan ARSLAN&Ayla ERTÜRK

32.50 TL

Genetik ve Biyoteknoloji

Prof.Dr. Cansu Filik İşçen & Yrd.Doç.Dr.M.Bahadır Aktan

47.50 TL

Girişimcilik

Prof.Dr.Mustafa Paksoy/Yrd.Doç.Dr.Ayşe Özsöz

39.00 TL

Gümrük İşlemleri

Yrd.Doç.Dr.Ayça G. ÇAPIN & M.ORTAKARPUZ

45.00 TL

Günümüz Dünya Sorunları

Prof. Dr. H. SAYHAN & Yrd. Doç. Dr. Hayri ÇAMURCU

45.00 TL

HADİS I Bireysel   ve   Sosyal Hayatta  

Prof. Dr. Ahmet Yıldırım- Dr. Öğr. Üyesi Selim Demirci

52.50 TL

HADİS II Bireysel   ve   Sosyal Hayatta  

Prof. Dr. Ahmet Yıldırım- Dr. Öğr. Üyesi Selim Demirci

55.00 TL

Hadis Tarihi

Prof. Dr.Muhammet Yılmaz&Dr.Öğr.Üyesi Şemseddin Kırış 

47.50 TL

Hadis Usulü

Prof. Dr.Muhammet Yılmaz & Dr. Nagihan Emiroğlu

45.00 TL

Halkla İlişkiler

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Fatma GÖKSU

37.50 TL

Halkla İlişkiler I-II

Yrd. Doç. Dr. Gonca YILDIRIM & Seçil UTMA

42.50 TL

Hayat Bilgisi Öğretimi

Yrd.Doç.Dr.Nurdan BAYDAL

47.50 TL

Hayat B. ve Sosyal Bilgiler Öğretimi

Prof.Dr.Abdurrahman TANRIÖĞEN

47.50 TL

Hidrolik ve Pnömatiğe Giriş

Yrd.Doç.Dr.Mustafa DENKTAŞ

39.00 TL

Hukukun Temel Kavramları

Müslüm AKINCI & Bayram ÖZBEY

45.00 TL

Isıtma Sistemleri

Yrd.Doç.Dr.H.Cenk BAYRAKÇI

32.50 TL

İdare Hukuku I

Yrd.Doç.Dr.Mehmet Emin Özgül

39.00 TL

İdare Hukuku I

Doç. Dr. Müslüm AKINCI & Yrd. Doç. Dr. Mustafa AVCI

55.00 TL

İdare Hukuku II

Yrd.Doç.Dr.Mehmet Emin Özgül

39.00 TL

İdare Hukuku II

Doç. Dr. Müslüm AKINCI &Yrd. Doç. Dr. Mustafa AVCI

52.50 TL

İktisada Giriş

Yrd. Doç. Dr.Fatih ÇELİK & Yrd.Doç.Dr.Kemal ÖZTÜRK

37.50 TL

İktisada Giriş

Prof.Dr.Yusuf BAYRAKTURAN&Doç.Dr.A. KÖKOCAK

55.00 TL

İktisadi Düşünce Tarihi

Doç.Dr. Mahmut MASCA&Doç.Dr.Ozan BAHAR

56.00 TL

İlk Okuma ve Yazma Öğretimi

Yrd.Doç.Dr.Sevilay Yıldız & Yrd.Doç.Dr. T. Canbulat

47.50 TL

İletişim Sosyolojisi

Doç.Dr. Gürcan Ş. Avcıoğlu - Dr. Öğr. Üyesi Cem K. Olgun

42.50 TL

İlkyardım

Doç. Dr. Hicran YILDIZ & Emine ÇATAL

47.50 TL

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

Prof. Dr. Nisa Ü. CARAL & Doç. Dr. İsmail ZARARSIZ

47.50 TL

İnsan Hakları ve Demokrasi

Yrd.Doç.Dr.Recep ERCAN

40.00 TL

İnsan Kaynakları Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.Serpil YILMAZ

52.50 TL

İnsan Kaynakları Yönetimi

Prof. Dr. Oya ERDİL & Doç. Dr. Hatice ÖZUTKU

55.00 TL

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

Prof.Dr. İsmail Erdoğan - Doç. Dr. Enver Demirpolat

40.00 TL

İslam Felsefesi

Prof.Dr.İsmail Erdoğan & Yrd.Doç.Dr.Enver Demirpolat

62.50 TL

İslam Hukuku I

Prof. Dr. Abdullah Çolak-Doç. Dr. Mehmet Dirik

60.00 TL

İslam Hukuku II

Prof. Dr. Abdullah Çolak-Doç. Dr. Mehmet Dirik

55.00  TL

İslâm İbadet Esasları

Doç. Dr. A. Candan-Dr.Öğr.Üyesi M. Selim Aslan

60.00 TL

İslâm İbadet Esasları

Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı-Dr. Tayyip Nacar

55.00 TL

İslâm İnanç Esasları

Prof. Dr. Salih Sabri Yavuz & Doç. Dr. Faruk Sancar

45.00 TL

İslâm İnanç Esasları

Prof. Dr. Vechi Sönmez - Doç. Dr. Hilmi Karaağaç

47.50 TL

İslâm Medeniyeti Tarihi

Prof. Dr. M. Hanefi Palabıyık – Dr. Öğr. Üyesi Mesut Can

53.50 TL

İslam Tarihi I

Prof.Dr. Nurettin Gemici - Doç.Dr. Cahid Kara

50.00 TL

İslam Tarihi II

Prof.Dr. Nurettin Gemici - Dr. Hilal Livaoğlu Menküç

60.00 TL

İstatistik

Doç.Dr.Seda ŞENGÜL& Yrd.Doç.Dr.Gülsen KRAL

53.50 TL

İstatistik

Yrd.Doç.Dr.Nurhan HALİSDEMİR&Dr.Yaşar AKÇA

35.00 TL

İstatistik

Yrd.Doç.Dr. Aysen Ş. KANDEMİR&Yrd.Doç.Dr.Tahir Benli

37.50 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği

Doç.Dr.Ebru Gökmeşe & Doç.Dr. Hicran Yıldız

45.00 TL

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yrd. Doç. Dr.İbrahim GÖRÜCÜ & Işıl T.ARPACIOĞLU

39.00 TL

İşletme Becerileri Grup Çalışması

Yrd.Doç.Dr.Erol ESEN& Yrd.Doç.Dr.Fahri KURTAY

32.50 TL

İşletme Bilimine Giriş

Prof.Dr.Gültekin YILDIZ& Prof.Dr.H.Bahadır AKIN

60.00 TL

İşletme Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.Ece Nüket ÖNDOĞAN&Yeşim KALYON

30.00 TL

İşletme Yönetimi I-II

Doç.Dr.Ali ERBAŞ & Yrd.Doç.Dr.Sezar KARACA

45.00 TL

Kalite Yönetim Sistemleri

Doç.Dr. E. M. Yıldırım & Yrd.Doç.Dr.--M.Emin Merter

38.50 TL

Kamu Maliyesi

Prof.Dr.Aytaç EKER

37.50 TL

Kamu Maliyesi

Doç.Dr. Ekrem KARAYILMAZLAR

55.00 TL

Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri

Dr.Tarık SÖYLEMİŞ

32.50 TL

Kamu Yönetimi

Doç. Dr. Ahmet YATKIN & Doç. Dr. Nalan P. DEMİRAL

45.00 TL

Kelam Tarihi I-II

 Prof.Dr. Mehmet Baktır-Dr.Ahmet Çelik

55.00 TL

Kent Sosyolojisi

Prof.Dr. Mustafa Talas&Yrd.Doç.Dr.Emin Yiğit

47.50 TL

Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası

Yrd.Doç.Dr.Ergin GÜMÜŞ&Yrd.Doç.Dr.Yüksel GÜÇLÜ

60.00 TL

Klasik Mantık

Prof.Dr. Hüseyin Subhi ERDEM

39.00 TL

Klavye Teknikleri

Nuray KESKİN

32.50 TL

Konaklama Muhasebesi

İbrahim Aydaş

37.50 TL

Kriz ve Stres Yönetimi

Meltem ARAT&Türkan ŞİŞMANOĞLU

32.50 TL

Kültürel Antropoloji

Prof. Dr. Mustafa Talas - Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Çatlı Özen

52.50 TL

Lojistik

Yrd. Doç. Dr. Mehmet DURUEL&Özhan GÖRÇÜN

46.50 TL

Makine Bilimi ve Elemanları

Prof.Dr.Mustafa YILDIRIM&Yrd.Doç.Dr.Metin KÖK

42.50 TL

Makro İktisat

Doç.Dr. Nurettin ÖZTÜRK&Yrd.Doç.Dr.Ali SÖZDEMİR

57.50 TL

Makro İktisat

Yrd.Doç.Dr.Fatih ÇELİK&Dr.Cumali ERDEMİL

38.50 TL

Makro İktisat

Yrd.Doç.Dr.H. İLERİ&Yrd.Doç.Dr.Temur KURTASLAN

30.00 TL

Mali Tablolar Analizi

Yrd.Doç.Dr.Tahir BENLİ

27.50 TL

Maliyet Muhasebesi

Yrd.Doç.Dr.Tahir BENLİ

45.00 TL

Maliyet Muhasebesi

Doç.Dr.Mustafa Kırlı - Yrd.Doç.Dr.Hakan Seldüz

47.50 TL

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi

Prof.Dr.Zeki DOĞAN- Yrd.Doç.Dr.Z. HATUNOĞLU

57.50 TL

Malzeme Teknolojisi I

Prof.Dr.Fehim FINDIK&Yrd.Doç.Dr.Turhan KURŞUN

35.00 TL

Malzeme Teknolojisi  II

Prof.Dr.Fehim FINDIK&Yrd.Doç.Dr.Turhan KURŞUN

36.00 TL

 Mantık

Prof. Dr. Şaban Haklı

40.00 TL

Matematik

Prof.Dr.Hasan Altan ÇABUK&Prof.Dr.Cengiz YILMAZ

55.00 TL

Matematik

Prof.Dr.Mehmet BEKTAŞ&Prof.Dr.Rıfat GÜNEŞ

46.00 TL

Matematik Öğretimi

Yrd.Doç.Dr.Hülya GÜR

46.50 TL

Matematiksel İktisat

Doç.Dr.Selçuk AKÇAY

47.50 TL

Meslek Etiği ve Yasal Konular

Doç.Dr. F.Ebru İkiz

47.50 TL

Mesleki Matematik

Prof.Dr.Mehmet BEKTAŞ&Prof.Dr.Rıfat GÜNEŞ

45.00 TL

Mesleki Yazışmalar

Burcu Pekduyurucu Aydın - Mustafa Gökçe

35.00 TL

Mikro İktisat

Prof.Dr.Ercan ENÇ& Yrd.Doç.Dr.Zafer KANBEROĞLU

55.00 TL

Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyicer II

Yrd.Doç.Dr.Mahit GÜNEŞ

32.50 TL

Mikroişlemcilerve Mikrodenetleyiciler I

Yrd.Doç.Dr.Mahit GÜNEŞ

32.50 TL

Modern Mantık

 Prof.Dr.Işıl Bayar Bravo & Doç. Dr.Mustafa Yıldız

37.50 TL

Muhasebe Denetimi

Doç.Dr.Mustafa KIRLI& Yrd.Doç.Dr.Muhammed Ardıç

37.50 TL

Mühendislik Bilimi

Prof.Dr.Halil İ. ACAR&Yrd.Doç.Dr.Mustafa DENKTAŞ

37.50 TL

Okul Öncesi Eğitime Giriş

Doç.Dr.Durmuş EKİZ

37.50 TL

Okul Öncesi Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım

Doç. Dr. Türkan Turan-Dr. Öğr. Üyesi  Derya Şahin

40.00 TL

Okul Öncesi  Eğitim Programı Kuramdan Uygulamaya

Doç. Dr. Saide Özbey-Dr. Öğr. Üyesi Serap Demiriz

42.50 TL

Osmanlı Türkçesi

Doç. Dr. Mehdin Çiftçi  & Dr. Öğr. Üyesi E. Can Öztürk

50.00 TL

Otel İşletmeciliği

 Yrd.Doç.Dr.Tülay Polat Üzümcü & İsmail Bilgiçli

45.00 TL

Öğretim Tek. ve Materyal Tasarımı

Yrd.Doç.Dr.Harun ŞAHİN

      45.00 TL 

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

Doç.Dr.Salih UŞUN&Yrd.Doç.Dr.Devrim ÖZDEMİR

52.50 TL

Önbüro İşlemleri

Yrd.Doç.Dr.Nuray TÜRKER

32.50 TL

Önbüro Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.Murat ÇUHADAR

33.50 TL

Örgütsel Davranış

Prof. Dr. Edip Örücü & Dr.Öğr.Üyesi Engin Üngüren  

58.50 TL

Özel Eğitim ve Kaynaştırma

.Doç. Dr. Arzu Doğanay Bilgi -Dr.Öğr. Üyesi Ömür Gürel Selimoğlu

50.00 TL

Özel Eğitim ve Kaynaştırma

Dr. Öğr. Üyesi Murat Vural -  Doç. Dr. Yaşar Barut

47.50 TL

Para Teorisi ve Politikasi

Prof.Dr.Çetin DOĞAN&Yrd.Doç.Dr.İnci PARLAKTUNA

65.00 TL

Pazarlama Araştırması

Doç.Dr.Ayşe Şahin& Yrd.Doç.Dr.Burak KARTAL

57.50 TL

Pazarlama İlkeleri

Prof.Dr.Canan AY& Doç.Dr.Tülin URAl

55.00 TL

Pazarlama İlkeleri

Yrd.Doç.Dr.Serpil YILMAZ

41.50 TL

Pazarlama Yönetimi

Prof. Dr. İbrahim Kırcova & Yrd. Doç. Dr. Tahir Benli

65.00 TL

Psikolojiye Giriş

Prof.Dr. Hamit COŞKUN & Prof.Dr. Nilüfer Ş. ÖZABACI

58.50 TL

Rehberlik

Prof.Dr.Sırrı AKBABA&Doç.Dr. Asude BİLGİN

40.00 TL

Sağlık Sosyolojisi

Doç.Dr.Özgür SARI & Doç.Dr.Hicran YILDIZ

38.00  TL

Satış Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.Semra TETİK

30.00 TL

Sayısal Elektronik

Halil EROL

40.00  TL

Sekreterlik Bilgisi

Emel SELİMOĞLU&Huriye ÇINAR

30.00 TL

Ses ve Şekil Bilgisi

Yrd.Doç.Dr.M. KALFA/Yrd.Doç.Dr.M. ALTUN/

30.00 TL

Sınıf Yönetimi

Doç.Dr.İlhan GÜNBAYI

38.50 TL

Sınıf  Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.Haydar DURUKAN&H. İbrahim ÖZTÜRK

39.00 TL

Sigortacılığa Giriş

Yrd.Doç.Dr.Murşit IŞIK & Yeşim CAN

45.00 TL

Sistematik Kelam

Prof. Dr. Hüseyin Aydın – Prof. Dr. Sefa Bardakçı

57.50 TL

Siyasal Düşünceler Tarihi

Prof.Dr.Önder KUTLU& Betül KARAGÖZ YERDELEN

60.00  TL

Siyaset Bilimine Giriş

Prof.Dr.Önder KUTLU

53.50 TL

Siyaset Sosyolojisi

Prof.Dr.M.TÜRKKAHRAMAN &Yrd.Doç.Dr.E. KÖTEN

52.50TL

Siyer

Prof.Dr. Nurettin Gemici - Doç.Dr. Adil Şen

40.00TL

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Doç. Dr. Hüseyin Çalışkan & Yrd. Doç. Dr. Bahadır Kılcan

58.50 TL

Sosyal Psikoloji

Prof.Dr.Hamit COŞKUN

57.50 TL

Sosyoloji

Prof.Dr.Feridun MERTER &Doç.Dr.Mustafa TALAS

63.50 TL

Spor Sosyolojisi

Prof. Dr. Mehmet GÖRAL & Ersin AFACAN

40.00 TL

Stratejik Yönetim

Prof. Dr. G.n GÜMÜŞTEKİN & Doç. Dr. İsa İPÇİOĞLU

55.00 TL

Şirketler Muhasebesi

Doç.Dr. İhsan YILDIZTEKİN & Ş. DEMİRKAN

47.50 TL

Tarım Ekonomisi

Doç. Dr. Bahadır AYDIN & Doç. Dr. Sadettin PAKSOY

50.00 TL

Tasavvuf

Doç. Dr. Güldane Gündüzöz - Doç. Dr. Hamdi Kızıler

55.00 TL

Tefsir

Prof. Dr. Ali Rıza Gül  & Doç. Dr. Yunus Emre Gördük

65.00 TL

Tefsir Tarihi

Prof. Dr. Ali Rıza Gül - Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ersöz

55.00 TL

Tefsir Usûlü

Prof. Dr. Ali Riza Gül - Doç. Dr. Ali Karataş

52.50 TL

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Prof.Dr.Halil İbrahim ACAR&.Dr.Mustafa DENKTAŞ

40.00 TL

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Prof.Dr.Saffet NEZİR& Yrd.Doç.Dr.Ozan ŞENKAL

46.00 TL

Temel Bilgisayar

Yrd.Doç.Dr.Z.Ayvaz REİS

57.50 TL

İlkokulda Temel Matematik

Doç. Dr. Cihat Abdioğlu - Dr. Öğr. Üyesi Mesut Öztürk

39.00 TL

Temel Matematik (İktisadi ve İdari

Prof.Dr. Fehim FINDIK& Mehmet KAYALAR

37.50 TL

Temel Matematik I-II

Prof.Dr.Baki KARLIĞA&Yrd.Doç.Dr.Ercan MASAL

46.50 TL

Temel MatematikI-II (Teknik Prog)

Doç.Dr.Abdullah KOPUZLU&.Saadet ARSLAN

47.50 TL

Ticaret Hukuku

Yrd.Doç.Dr.Mehmet KAHRAMAN&Zekeriya AKIN

32.50 TL

Ticaret Hukuku

Yrd.Doç.Dr.Salih YAVUZER&Yüksel TURGUT

30.00 TL

Ticaret Hukuku

Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç

42.50 TL

Ticari Matematik

Ayşe Çiçek GÖZÜTOK&Dr. Şebnem ERKEBAY

30.00 TL

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi

Prof.Dr. Dolunay Şenol / Doç.Dr. Havva Eylem Kaya

52.50 TL

Turizm Ekonomisi

Gökalp N. SELÇUK&Türkan ŞAHİN

40.00 TL

Turizm Mevzuatı

Nursel ÇİTLİ

30.00 TL

Turizm Pazarlaması

Yrd.Doç.Dr.Mehmet KARA

30.00 TL

Tüketici Davranışları

Mustafa PAKSOY & Yrd.Doç.Dr. Mehmet KARA

45.00 TL

Türk Dili

Doç.Dr.Yusuf TEPELİ&Yrd.Doç.Dr. Cafer GARİPER

52.50 TL

Türk Dili

Prof.Dr.Metin EKİCİ&Prof..Dr.Ayşe İLKER

52.50 TL

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yön

Doç.Dr.Fatoş SİLMAN&Yrd.Doç.Dr.Şükrü ADA

52.50 TL

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yön

Doç. Dr. İlknur MAYA

50.00 TL

Türk Eğitim Tarihi

Doç. Dr. Emrah Çetin - Doç. Dr. Özgür Yıldız

53.50 TL

Türk İslam Edebiyatı

Dr. Öğr.Üyesi Metin Hakverdioğlu - Aynur Kurt

55.00 TL

Türk İslam Edebiyatı

Doç. Dr. Necdet Tozlu - Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Babür

52.50 TL

Türk İslam Sanatları Tarih

Prof.Dr. Yusuf Çetin

135.00 TL

Türk Siyasal Hayatı I-II

Doç. Dr. Betül KARAGÖZ & Yrd. Doç. Dr. Mehmet TAN

60.00 TL

Türk Sosyologları

Prof.Dr.Nazmi Avcı & Doç Dr. Erdal Aksoy

65.00 TL

Türk Tarihi ve Kültürü

Prof.Dr.Reşat GENÇ&Yrd.Doç.Dr.İsmail CANSIZ

55.00 TL

Türk Vergi Sistemi

Yrd.Doç.Dr.Selim GÜ& Mehmet KAHRAMAN

40.00 TL

Türkçe Öğretimi

Doç.Dr.Serdarhan Musa Taşkaya -Doç.Dr.Ruhan Karadağ

46.00 TL

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği

Doç.Dr.Asım Çoban

55.00 TL

Türkiye Ekonomisi

Prof.Dr.Kerim ÖZDEMİR&Doç.Dr.Serap DURUSOY

65.00 TL

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Doç.Dr. Gülay Ercins & Yrd.Doç.Dr. Melih Çoban

52.50 TL

Uluslararası Ekonomik İlişkiler I-

Prof.Dr.Kerim Özdemir&Doç.Dr.Güven DELİCE

80.00 TL

Uluslararası Pazarlama

Prof Dr. M. İsmail YAĞCI & Doç.Dr. Sabiha KILIÇ

60.00 TL

Uygarlık Tarihi

Yrd.Doç.Dr.İsmail AYTAÇ

40.00 TL

Üretim Yönetimi

M. Ali Mordogan & Nalan Üstüntaş

35.00 TL

Üretim Yönetimi

Prof.Dr.Cengiz YILMAZ&Doç.Dr.Ali ELEREN

55.00 TL

Vatandaşlık Bilgisi

Dr.Elmaziye TÖRE

40.00 TL

Vergi Hukuku

Doç.Dr.Ali ÇİMAT& Doç.Dr.Ramazan ARMAĞAN

52.50 TL

Vergi Hukuku

Doç. Dr. Emine KOBAN

35.00 TL

Yazılı ve Sözlü Anlatım

Yrd.Doç.Dr.Mihrali CALP

52.50 TL

Yönetim Bilimi

Prof.Dr. Elif YÜCETÜRK & Doç. Dr. H. Serdar ÖGE

55.00 TL

Yönetim ve Organizasyon

Prof. Dr. İsmail BAKAN & Doç. Dr. Mustafa PAKSOY

67.50 TL

Yönetim ve Organizasyon

Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÖRGEV& Yrd.Doç.Dr.Cem AYDEN

40.00 TL

Yöneylem Araştırması

Prof.Dr.Vahap TECİM

52.50 TL

Not:  Listede olmayan kitapların baskısı kalmamıştır.

Adres: Tahtakale Mah. Hicret Sokak No:8/A Avcılar - İSTANBUL 

Telefon/Fax: (0212) 619 18 38  Cep: 0536 351 83 17 

 E-mail: lisansyayincilik@gmail.com