Lisans Yayıncılık
Fiyat Listesi

Kitap adı

Editör

 

Aile Eğitimi ve Katılımı

Doç. Dr. Ebru Ersay--Dr.Kübra Kanat

55.00 TL

Aile Sosyolojisi

Prof. Dr. Nazmi Avcı & Doç.Dr. Erdal Aksoy

52.50 TL

Alternatif Akım(AC)Devre Analizi

Yrd.Doç.Dr.Mahmut HEKİM & Abdulkadir DAĞLI

37.50 TL

Analog Elektronik

Şaban YILMAZ&Ali Rıza ÇELİK

35.00 TL

Auto CAD (Bilgisayar Destekli Tas

Dr.İ.Savaş DALMIŞ&Şaban YILMAZ

50.00 TL

Âyetler ve Hadîsler Işığında

Kur’ân ve Mahiyeti-III

Adem Dölek

30,00 TL

Banka Muhasebesi

Yrd. Doç. Dr. Aysel GÜNEY

40.00 TL

Bankacılığa Giriş

Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIRIM & Öznur KONCAGÜL

47.50 TL

Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim

Doç. Dr. Esra Dereli - Doç. Dr. Güneş Salı

55.00 TL

Bilgisayara Giriş

Yrd.Doç.Dr.Uğur BAŞBOĞAOĞLU

58.50 TL

Bilgisayarlı Muhasebe

Yrd.Doç.Dr.A.Rıza GÖKPINAR&Ali GÜL

60.00 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Yrd.Doç.Dr.Durmuş EKİZ

42.50 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Prof.Dr.Erdinç TUTAR&Yrd.Doç.Dr.Cafer GARİPER

47.50 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Prof.Dr.Orhan KILIÇ&Dr.Mustafa CİNOĞLU

45.00 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Prof. Dr. Hamit C. & Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY

58,50 TL

Biyoloji 1

Prof. Dr. S. Serap Avgın - Dr. Öğr. Üyesi Nazihan Ursavaş

45.00 TL

Biyoloji II

Prof. Dr. Güldem Dönel Akgül - Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Birhanlı

60,00 TL

Biyoloji 3

Prof. Dr. Cansu Filik İşçen - Prof. Dr. Osman Gülnaz

67.50 TL

Biyolojide Özel Konular

Prof. Dr. Cansu Filik İŞÇEN & Prof. Dr. Semra İLHAN

57.50 TL

Borçlar Hukuku

Yrd.Doç.Dr.Alparslan AKARTEPE

30.00 TL

Büro Yönetimi

Dr.Vacide KARAMAN&Yaşar SOYLU

30.00 TL

Büro Yönetimi ve İletişim

Yrd.Doç.Dr.Füsun ACAR&Dr.Erhan ARSLAN

35.00 TL

Cümle ve Metin Bilgisi

 Komisyon

   37.50 TL

Çalışma Ekonomisi

 Prof. Dr. Hüseyin M. YÜCEOL & Doç. Dr. Fatma FİDAN

67.50 TL

Çevre Bilimi

Yrd.Doç.Dr.Yeter ŞİMŞEKLİ

37.50 TL

Çevre Sorunları Üzerine Güncel Yazılar

Prof Dr.Uğur Yıldırım

52.50 TL

Çocuk Edebiyatı

Yrd.Doç.Dr.Salih Gülerer

50.00 TL

Çocuk Edebiyatı

Prof.Dr.Kemal YÜCE & Yrd.Doç.Dr.Şevkiye KAZAN

45.00 TL

 Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım

Doç. Dr. Türkan Turan - Dr. Öğr.  Üyesi Derya Şahin

42.50 TL

Davranış Bilimleri

Doç. Dr. Mustafa PAKSOY

58.50 TL

Değişim Sosyolojisi

Prof.Dr. Zahir Kızmaz / Prof.Dr. Hayati Beşirli

60.00 TL

Dış Ticaret İşlemleri

Yrd.Doç.Dr.Asena BOZTAŞ& Yrd.Doç.Dr. A. OĞUZ

52.50 TL

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

Yrd.Doç.Dr.Mustafa CANBAZ & Cengiz ÖZCAN

41.50 TL

Din Eğitimi

Doç.Dr. Hasan Dam

50.00 TL

Din Eğitimi

Doç. Dr. M. Fatih Genç

57.50 TL

Din Eğitiminde   Özel Öğretim Yöntemleri

Doç. Dr. Hacer Âşık Ev

62.50TL

Din Felsefesi

Doç. Dr. Rıfat Atay-

57.50 TL

Dini Hitabet ve Din Hizmetleri

Prof. Dr. Ali Riza Gül

52.50 TL

Din Psikolojisi

Doç.Dr. Halil Apaydın

52.50 TL

Din Psikolojisi

Prof. Dr. Muammer Cengil - Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Gencer

57.50 TL

Din Sosyolojisi

Prof.Dr.Ahmet Onay & Prof. Dr. Nazmi Avcı

52.50 TL

Din Sosyolojisi

Prof. Dr. Özcan Güngör - Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Şimşek

70.00 TL

Dinler Tarihi I-II 

Prof.Dr. Mustafa Alıcı  -  Doç.Dr. Süleyman Turan

75.00 TL

Doğru Akım Devre Analizi

Yrd.Doç.Dr.Emin ÜNAL&Muammer CEYLAN

40.00 TL

Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri

Mustafa GÖKÇE

47.50 TL

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

Yrd.Doç.Dr.Servet ÖNAL&Osman DORUK

47.50 TL

Edebiyat Bilgi ve Kuramları

Prof.Dr.Kemal YÜCE& Yrd.Doç.Dr.Şevkiye KAZAN

67.50 TL

Eğitim Bilimine Giriş

Prof.Dr.Durmuş Ekiz&Yrd.Doç.Dr.Haydar Durukan

58.50 TL

Eğitimde Program Geliştirme

Doç. Dr. Hale Sucuoğlu - Dr. Öğt. Üyesi Meltem Gökdağ Baltaoğlu

57.50 TL

Eğitim Felsefesi

Prof.Dr.Nurten GÖKALP&Şengül Çelik

37.50 TL

Eğitim Felsefesi

Doç.Dr. Baykal Biçer - Doç. Dr. Beyhan Zabun

47.50 TL

Eğitim Psikolojisi

Prof.Dr.Kurtman ERSANLI&Yrd.Doç.Dr.Ersin UZMAN 

70.00 TL

Eğitim Psikolojisi

Prof.Dr.Sırrı Akbaba&Yrd.Doç.Dr.Şakire ANLIAK 

65.00 TL

Eğitim Sosyolojisi

Prof.Dr.Nazmi Avcı - Prof.Dr. Yaşar Erjem

52.50 TL

Eğitim Sosyolojisi

Doç.Dr. Müjdat Avcı & Doç.Dr. Ahmet Özalp

52.50 TL

Eğitimde Süreç ve Ürün Odaklı Değerlendirme

Doç. Dr. Bayram Bıçak - Dr. Öğr.Üyesi  Hakan Koğar

50.00 TL

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yrd.Doç.Dr.Gülşah BAŞOL

41.00 TL

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Dr. Öğr.Üyesi N. Öztürk Gübeş-Dr.  E. Halil Özberk

35.00 TL

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doç. Dr.  Özen Yıldırım  - Arş. Gör. Dr. Seval Kula Kartal

50.00 TL

Eğitim Yönetimi

Doç. Dr. Mustafa Çelikten .&  Doç. Dr. Mehmet ÖZBAŞ

58.50 TL

Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi

Doç. Dr. Vedat Bayraktar

45.00 TL

Erken Çocukluk Eğitimine  Giriş

Prof. Dr. Esra Dereli

52.50 TL

Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı 

 Doç.Dr.Pınar Bağçeli Kahraman- Doç. Dr. Vedat Bayraktar

   50.00 TL

Erken Çocukluk Döneminde Gelişim

Doç. Dr. Esra Dereli - Doç. Dr. Güneş Salı

60.00 TL

Ekonometri

Prof. Dr. Ömer YILMAZ & Doç.Dr. Nihat IŞIK

67.50 TL

Ekonomi Sosyolojisi

Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen

47.50 TL

Elektronik Ticaret

Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK

40.00 TL

Etkili iletişim

Doç.Dr.Ruhdan UZUN

32.50 TL

Evrim

Prof.Dr. C. Filik İŞCEN & Prof.Dr. Lütfullah TÜRKMEN

50.00 TL

Felsefe

Prof. Dr. H. Subhi ERDEM & Doç.Dr.A.AKDEMİR

57.50 TL

Felsefe Tarihi

Prof. Dr. Nejdet Durak - Doç. Dr. A. Erhan Şekerci

80.00 TL

Fen ve Teknoloji Öğretimi

Yrd.Doç.Dr.Özgür TAŞKIN&Yrd.Doç.Dr.Özlem KORAY

60.00 TL

Fıkıh Usulü

Prof. Dr. Mehmet Erdem & Dr. Öğr. Üyesi  Zühal Dağ

60.00 TL

Finansal Yönetim 

Prof.Dr.Famil ŞAMİLOĞLU&Yrd.Doç.Dr.Ali İ.AKGÜN

70.00 TL

Finansal Yönetim

Yrd.Doç.Dr. Mustafa KIRLI&Feriha BALEKOĞLU

40.00 TL

Finansal Yönetim

Doç.Dr. Feride BAŞTÜRK & Yrd.Doç.Dr. H. SELDÜZ  

42.50 TL

Gelişim ve Öğrenme

Prof.Dr.Kurtman ERSANLI& Yrd.Doç.Dr.Ersin UZMAN

67.50 TL

Genel Biyoloji

Prof.Dr.M. Zeki YILDIRIM&Yrd.Doç.Dr.Hasan GENÇ

41.50 TL

Genel Ekonomi

Bülent ALTAY&Yrd.Doç.Dr.Temur KURTASLAN

42.50 TL

Genel Fizik

Doç.Dr.Ali AZAR

62.50 TL

Genel Hukuk

Dr.Öğr.Üyesi Nihat KURT

52.50 TL

Genel Hukuk Bilgisi

Güran YAHYAOĞLU&Erhan KIRMIZI

32.50 TL

Genel İktisat-I-II

Yrd.Doç.Dr.Fatih ÇELİK

62.50 TL

Genel İşletme

Prof.Dr.Mustafa Kara&Yrd.Doç.Dr.Hayrettin ERTAN

52.50 TL

Genel İşletme

Yrd.Doç.Dr.M. ÖRGEV&Yrd.Doç.Dr.Ş. ŞENTURAN

35.00 TL

Genel İşletme

Doç. Dr. Nurcan TURAN & Doç Dr. Y. Demir USLU

41.00 TL

Genel Kimya

Prof.Dr.Eyüp ÖZDEMİR&Yrd.Doç.Dr.Atila ÇAĞLAR

35.00 TL

Genel Muhasebe

Prof.Dr.Fatih Coşkun ERTAŞ

65.00 TL

Genel Muhasebe

Doç. Dr. Doğan KUTUKIZ & Yrd.Doç.Dr.Ş.DEMİRKAN

57.50 TL

Genel Muhasebe

Yrd. Doç. Dr. İlkay E. ERTURAN & Dr. H. Arif TUNCEZ

62.50 TL

Genel Turizm

Doç. Dr. N. Selma ÖZDİPÇİNER & Yrd.Doç.Dr. Gökhan

50.00 TL

Genel ve Teknik İletişim

Dr.Erhan ARSLAN&Ayla ERTÜRK

35.00 TL

Genetik ve Biyoteknoloji

Prof.Dr. Cansu Filik İşçen & Yrd.Doç.Dr.M.Bahadır Aktan

52.50 TL

Girişimcilik

Prof.Dr.Mustafa Paksoy/Yrd.Doç.Dr.Ayşe Özsöz

41.00 TL

Gümrük İşlemleri

Yrd.Doç.Dr.Ayça G. ÇAPIN & M.ORTAKARPUZ

47.50 TL

Günümüz Dünya Sorunları

Prof. Dr. H. SAYHAN & Yrd. Doç. Dr. Hayri ÇAMURCU

52.50 TL

HADİS I Bireysel   ve   Sosyal Hayatta  

Prof. Dr. Ahmet Yıldırım- Dr. Öğr. Üyesi Selim Demirci

57.50 TL

HADİS II Bireysel   ve   Sosyal Hayatta  

Prof. Dr. Ahmet Yıldırım- Dr. Öğr. Üyesi Selim Demirci

62.50 TL

Hadis Tarihi

Prof. Dr.Muhammet Yılmaz&Dr.Öğr.Üyesi Şemseddin Kırış 

52.50 TL

Hadis Usulü

Prof. Dr.Muhammet Yılmaz & Dr. Nagihan Emiroğlu

47.50 TL

Halkla İlişkiler

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Fatma GÖKSU

40.00 TL

Halkla İlişkiler I-II

Yrd. Doç. Dr. Gonca YILDIRIM & Seçil UTMA

45.00 TL

Hayat Bilgisi Öğretimi

Yrd.Doç.Dr.Nurdan BAYDAL

52.50 TL

Hayat B. ve Sosyal Bilgiler Öğretimi

Prof.Dr.Abdurrahman TANRIÖĞEN

52.50 TL

Hidrolik ve Pnömatiğe Giriş

Yrd.Doç.Dr.Mustafa DENKTAŞ

41.00 TL

Hukukun Temel Kavramları

Müslüm AKINCI & Bayram ÖZBEY

47.50 TL

Isıtma Sistemleri

Yrd.Doç.Dr.H.Cenk BAYRAKÇI

35.00 TL

İdare Hukuku I

Yrd.Doç.Dr.Mehmet Emin Özgül

41.00 TL

İdare Hukuku I

Doç. Dr. Müslüm AKINCI & Yrd. Doç. Dr. Mustafa AVCI

62.50 TL

İdare Hukuku II

Yrd.Doç.Dr.Mehmet Emin Özgül

41.00 TL

İdare Hukuku II

Doç. Dr. Müslüm AKINCI &Yrd. Doç. Dr. Mustafa AVCI

57.50 TL

İktisada Giriş

Yrd.Doç.Dr.Fatih ÇELİK&Yrd.Doç.Dr.Kemal ÖZTÜRK

40.00 TL

İktisada Giriş

Prof.Dr.Yusuf BAYRAKTURAN&Doç.Dr.A. KÖKOCAK

62.50 TL

İktisadi Düşünce Tarihi

Doç.Dr. Mahmut MASCA&Doç.Dr.Ozan BAHAR

62.50 TL

İlk Okuma ve Yazma Öğretimi

Yrd.Doç.Dr.Sevilay Yıldız & Yrd.Doç.Dr. T. Canbulat

52.50 TL

İletişim Sosyolojisi

Doç.Dr. Gürcan Ş. Avcıoğlu - Dr. Öğr. Üyesi Cem K. Olgun

45.00 TL

İlkyardım

Doç. Dr. Hicran YILDIZ & Emine ÇATAL

50.00 TL

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

Prof. Dr. Nisa Ü. CARAL & Doç. Dr. İsmail ZARARSIZ

55.00 TL

İnsan Hakları ve Demokrasi

Yrd.Doç.Dr.Recep ERCAN

42.50 TL

İnsan Kaynakları Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.Serpil YILMAZ

57.50 TL

İnsan Kaynakları Yönetimi

Prof. Dr. Oya ERDİL & Doç. Dr. Hatice ÖZUTKU

60.00 TL

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

Prof.Dr. İsmail Erdoğan - Doç. Dr. Enver Demirpolat

42.50 TL

İslam Felsefesi

Prof.Dr.İsmail Erdoğan & Yrd.Doç.Dr.Enver Demirpolat

70.00 TL

İslam Hukuku I

Prof. Dr. Abdullah Çolak-Doç. Dr. Mehmet Dirik

67.50 TL

İslam Hukuku II

Prof. Dr. Abdullah Çolak-Doç. Dr. Mehmet Dirik

62.50 TL

İslâm İbadet Esasları

Doç. Dr. A. Candan-Dr.Öğr.Üyesi M. Selim Aslan

67.50 TL

İslâm İbadet Esasları

Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı-Dr. Tayyip Nacar

62.50 TL

İslâm İnanç Esasları

Prof. Dr. Salih Sabri Yavuz & Doç. Dr. Faruk Sancar

50.00 TL

İslâm İnanç Esasları

Prof. Dr. Vechi Sönmez - Doç. Dr. Hilmi Karaağaç

50.00 TL

İslâm Medeniyeti Tarihi

Prof. Dr. M. Hanefi Palabıyık – Dr. Öğr. Üyesi Mesut Can

58.50 TL

İslam Tarihi I

Prof.Dr. Nurettin Gemici - Doç.Dr. Cahid Kara

55.00 TL

İslam Tarihi II

Prof.Dr. Nurettin Gemici - Dr. Hilal Livaoğlu Menküç

67.50 TL

İstatistik

Doç.Dr.Seda ŞENGÜL& Yrd.Doç.Dr.Gülsen KRAL

58.50 TL

İstatistik

Yrd.Doç.Dr.Nurhan HALİSDEMİR&Dr.Yaşar AKÇA

37.50 TL

İstatistik

Yrd.Doç.Dr. Aysen Ş. KANDEMİR&Yrd.Doç.Dr.Tahir Benli

40.00 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği

Doç.Dr.Ebru Gökmeşe & Doç.Dr. Hicran Yıldız

47.50 TL

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yrd. Doç. Dr.İbrahim GÖRÜCÜ & Işıl T.ARPACIOĞLU

41.00 TL

İşletme Becerileri Grup Çalışması

Yrd.Doç.Dr.Erol ESEN& Yrd.Doç.Dr.Fahri KURTAY

35.00 TL

İşletme Bilimine Giriş

Prof.Dr.Gültekin YILDIZ& Prof.Dr.H.Bahadır AKIN

67.50 TL

İşletme Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.Ece Nüket ÖNDOĞAN&Yeşim KALYON

32.50 TL

İşletme Yönetimi I-II

Doç.Dr.Ali ERBAŞ & Yrd.Doç.Dr.Sezar KARACA

47.50 TL

Kalite Yönetim Sistemleri

Doç.Dr. E. M. Yıldırım & Yrd.Doç.Dr.--M.Emin Merter

41.00 TL

Kamu Maliyesi

Prof.Dr.Aytaç EKER

40.00 TL

Kamu Maliyesi

Doç.Dr. Ekrem KARAYILMAZLAR

60.00 TL

Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri

Dr.Tarık SÖYLEMİŞ

35.00 TL

Kamu Yönetimi

Doç. Dr. Ahmet YATKIN & Doç. Dr. Nalan P. DEMİRAL

47.50 TL

Kelam Tarihi I-II

 Prof.Dr. Mehmet Baktır-Dr.Ahmet Çelik

60.00 TL

Kent Sosyolojisi

Prof.Dr. Mustafa Talas&Yrd.Doç.Dr.Emin Yiğit

52.50 TL

Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası

Yrd.Doç.Dr.Ergin GÜMÜŞ&Yrd.Doç.Dr.Yüksel GÜÇLÜ

67.50 TL

Klasik Mantık

Prof.Dr. Hüseyin Subhi ERDEM

41.00 TL

Klavye Teknikleri

Nuray KESKİN

35.00 TL

Konaklama Muhasebesi

İbrahim Aydaş

42.50 TL

Kriz ve Stres Yönetimi

Meltem ARAT&Türkan ŞİŞMANOĞLU

35.00 TL

Kültürel Antropoloji

Prof. Dr. Mustafa Talas - Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Çatlı Özen

57.50 TL

Lojistik

Yrd. Doç. Dr. Mehmet DURUEL&Özhan GÖRÇÜN

50.00 TL

Makine Bilimi ve Elemanları

Prof.Dr.Mustafa YILDIRIM&Yrd.Doç.Dr.Metin KÖK

52.50 TL

Makro İktisat

Doç.Dr. Nurettin ÖZTÜRK&Yrd.Doç.Dr.Ali SÖZDEMİR

65.00 TL

Makro İktisat

Yrd.Doç.Dr.Fatih ÇELİK&Dr.Cumali ERDEMİL

41.00 TL

Makro İktisat

Yrd.Doç.Dr.H. İLERİ&Yrd.Doç.Dr.Temur KURTASLAN

32.50 TL

Mali Tablolar Analizi

Yrd.Doç.Dr.Tahir BENLİ

30.00 TL

Maliyet Muhasebesi

Yrd.Doç.Dr.Tahir BENLİ

47.50 TL

Maliyet Muhasebesi

Doç.Dr.Mustafa Kırlı - Yrd.Doç.Dr.Hakan Seldüz

50.00 TL

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi

Prof.Dr.Zeki DOĞAN- Yrd.Doç.Dr.Z. HATUNOĞLU

65.00 TL

Malzeme Teknolojisi I

Prof.Dr.Fehim FINDIK&Yrd.Doç.Dr.Turhan KURŞUN

41.00 TL

Malzeme Teknolojisi  II

Prof.Dr.Fehim FINDIK&Yrd.Doç.Dr.Turhan KURŞUN

42.50 TL

 Mantık

Prof. Dr. Şaban Haklı

42.50 TL

Matematik

Prof.Dr.Hasan Altan ÇABUK&Prof.Dr.Cengiz YILMAZ

60.00 TL

Matematik

Prof.Dr.Mehmet BEKTAŞ&Prof.Dr.Rıfat GÜNEŞ

57.50 TL

Matematik Öğretimi

Yrd.Doç.Dr.Hülya GÜR

58.50 TL

Matematiksel İktisat

Doç.Dr.Selçuk AKÇAY

60.00 TL

Meslek Etiği ve Yasal Konular

Doç.Dr. F.Ebru İkiz

50.00 TL

Mesleki Matematik

Prof.Dr.Mehmet BEKTAŞ&Prof.Dr.Rıfat GÜNEŞ

55.00 TL

Mesleki Yazışmalar

Burcu Pekduyurucu Aydın - Mustafa Gökçe

37.50 TL

Mikro İktisat

Prof.Dr.Ercan ENÇ& Yrd.Doç.Dr.Zafer KANBEROĞLU

60.00 TL

Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyicer II

Yrd.Doç.Dr.Mahit GÜNEŞ

35.00 TL

Mikroişlemcilerve Mikrodenetleyiciler I

Yrd.Doç.Dr.Mahit GÜNEŞ

35.00 TL

Modern Mantık

 Prof.Dr.Işıl Bayar Bravo & Doç. Dr.Mustafa Yıldız

40.00 TL

Muhasebe Denetimi

Doç.Dr.Mustafa KIRLI& Yrd.Doç.Dr.Muhammed Ardıç

42.50 TL

Mühendislik Bilimi

Prof.Dr.Halil İ. ACAR&Yrd.Doç.Dr.Mustafa DENKTAŞ

42.50 TL

Okul Öncesi Eğitime Giriş

Doç.Dr.Durmuş EKİZ

40.00 TL

Okul Öncesi Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım

Doç. Dr. Türkan Turan-Dr. Öğr. Üyesi  Derya Şahin

42.50 TL

Okul Öncesi  Eğitim Programı Kuramdan Uygulamaya

45.00 TL

Osmanlı Türkçesi

Doç. Dr. Mehdin Çiftçi  & Dr. Öğr. Üyesi E. Can Öztürk

55.00 TL

Otel İşletmeciliği

 Yrd.Doç.Dr.Tülay Polat Üzümcü & İsmail Bilgiçli

47.50 TL

Öğretim Tek. ve Materyal Tasarımı

Yrd.Doç.Dr.Harun ŞAHİN

47.50 TL

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

Doç.Dr.Salih UŞUN&Yrd.Doç.Dr.Devrim ÖZDEMİR

57.50 TL

Önbüro İşlemleri

Yrd.Doç.Dr.Nuray TÜRKER

35.00 TL

Önbüro Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.Murat ÇUHADAR

37,50 TL

Örgütsel Davranış

Prof. Dr. Edip Örücü & Dr.Öğr.Üyesi Engin Üngüren  

65.00 TL

Özel Eğitim ve Kaynaştırma

 Doç. Dr. Arzu Doğanay Bilgi -Dr.Öğr. Üyesi Ömür Gürel Selimoğlu

55.00 TL

Özel Eğitim ve Kaynaştırma

Dr. Öğr. Üyesi Murat Vural -  Doç. Dr. Yaşar Barut -

52.50 TL

Para Teorisi ve Politikasi

Prof.Dr.Çetin DOĞAN&Yrd.Doç.Dr.İnci PARLAKTUNA

75.00 TL

Pazarlama Araştırması

Doç.Dr.Ayşe Şahin& Yrd.Doç.Dr.Burak KARTAL

65.00 TL

Pazarlama İlkeleri

Prof.Dr.Canan AY& Doç.Dr.Tülin URAl

60.00 TL

Pazarlama İlkeleri

Yrd.Doç.Dr.Serpil YILMAZ

45.00 TL

Pazarlama Yönetimi

Prof. Dr. İbrahim Kırcova & Yrd. Doç. Dr. Tahir Benli

75.00 TL

Psikolojiye Giriş

Prof.Dr. Hamit COŞKUN & Prof.Dr. Nilüfer Ş. ÖZABACI

65.00 TL

Rehberlik

Prof.Dr.Sırrı AKBABA&Doç.Dr. Asude BİLGİN

42.50 TL

Sağlık Sosyolojisi

Doç.Dr.Özgür SARI & Doç.Dr.Hicran YILDIZ

40.00 TL

Satış Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.Semra TETİK

32.50 TL

Sayısal Elektronik

Halil EROL

42.50 TL

Sekreterlik Bilgisi

Emel SELİMOĞLU&Huriye ÇINAR

32.50 TL

Ses ve Şekil Bilgisi

Yrd.Doç.Dr.M. KALFA/Yrd.Doç.Dr.M. ALTUN/

32.50 TL

Sınıf Yönetimi

Doç.Dr.İlhan GÜNBAYI

41.00 TL

Sınıf  Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.Haydar DURUKAN&H. İbrahim ÖZTÜRK

41.00 TL

Sigortacılığa Giriş

Yrd.Doç.Dr.Murşit IŞIK & Yeşim CAN

47.50 TL

Sistematik Kelam

Prof. Dr. Hüseyin Aydın – Prof. Dr. Sefa Bardakçı

65.00 TL

Siyasal Düşünceler Tarihi

Prof.Dr.Önder KUTLU& Betül KARAGÖZ YERDELEN

67.50 TL

Siyaset Bilimine Giriş

Prof.Dr.Önder KUTLU

58.50 TL

Siyaset Sosyolojisi

Prof.Dr.M.TÜRKKAHRAMAN &Yrd.Doç.Dr.E. KÖTEN

57.50 TL

Siyer

Prof.Dr. Nurettin Gemici - Doç.Dr. Adil Şen

42.50 TL

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Doç. Dr. Hüseyin Çalışkan & Yrd. Doç. Dr. Bahadır Kılcan

65.00 TL

Sosyal Psikoloji

Prof.Dr.Hamit COŞKUN

65.00 TL

Sosyoloji

Prof.Dr.Feridun MERTER &Doç.Dr.Mustafa TALAS

72.50 TL

Spor Sosyolojisi

Prof. Dr. Mehmet GÖRAL & Ersin AFACAN

42.50 TL

Stratejik Yönetim

Prof. Dr. G.n GÜMÜŞTEKİN & Doç. Dr. İsa İPÇİOĞLU

60.00 TL

Şirketler Muhasebesi

Doç.Dr. İhsan YILDIZTEKİN & Ş. DEMİRKAN

52.50 TL

Tarım Ekonomisi

Doç. Dr. Bahadır AYDIN & Doç. Dr. Sadettin PAKSOY

55.00 TL

Tasavvuf

Doç. Dr. Güldane Gündüzöz - Doç. Dr. Hamdi Kızıler

62.50 TL

Tefsir

Prof. Dr. Ali Rıza Gül  & Doç. Dr. Yunus Emre Gördük

75.00 TL

Tefsir Tarihi

Prof. Dr. Ali Rıza Gül - Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ersöz

60.00 TL

Tefsir Usûlü

Prof. Dr. Ali Riza Gül - Doç. Dr. Ali Karataş

57.50 TL

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Prof.Dr.Halil İbrahim ACAR&.Dr.Mustafa DENKTAŞ

42.50 TL

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Prof.Dr.Saffet NEZİR& Yrd.Doç.Dr.Ozan ŞENKAL

50.00 TL

Temel Bilgisayar

Yrd.Doç.Dr.Z.Ayvaz REİS

65.00 TL

İlkokulda Temel Matematik

Doç. Dr. Cihat Abdioğlu - Dr. Öğr. Üyesi Mesut Öztürk

41.00 TL

Temel Matematik (İktisadi ve İdari

Prof.Dr. Fehim FINDIK& Mehmet KAYALAR

40.00 TL

Temel Matematik I-II

Prof.Dr.Baki KARLIĞA&Yrd.Doç.Dr.Ercan MASAL

50.00 TL

Temel MatematikI-II (Teknik Prog)

Doç.Dr.Abdullah KOPUZLU&.Saadet ARSLAN

52.50 TL

Ticaret Hukuku

Yrd.Doç.Dr.Mehmet KAHRAMAN&Zekeriya AKIN

35.00 TL

Ticaret Hukuku

Yrd.Doç.Dr.Salih YAVUZER&Yüksel TURGUT

32.50 TL

Ticaret Hukuku

Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç

47.50 TL

Ticari Matematik

Ayşe Çiçek GÖZÜTOK&Dr. Şebnem ERKEBAY

32.50 TL

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi

Prof.Dr. Dolunay Şenol / Doç.Dr. Havva Eylem Kaya

57.50 TL

Turizm Ekonomisi

Gökalp N. SELÇUK&Türkan ŞAHİN

42.50 TL

Turizm Mevzuatı

Nursel ÇİTLİ

32.50 TL

Turizm Pazarlaması

Yrd.Doç.Dr.Mehmet KARA

32.50 TL

Tüketici Davranışları

Mustafa PAKSOY & Yrd.Doç.Dr. Mehmet KARA

47.50 TL

Türk Dili

Doç.Dr.Yusuf TEPELİ&Yrd.Doç.Dr. Cafer GARİPER

57.50 TL

Türk Dili

Prof.Dr.Metin EKİCİ&Prof..Dr.Ayşe İLKER

57.50 TL

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yön

Doç.Dr.Fatoş SİLMAN&Yrd.Doç.Dr.Şükrü ADA

57.50 TL

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yön

Doç. Dr. İlknur MAYA

55.00 TL

Türk Eğitim Tarihi

Doç. Dr. Emrah Çetin - Doç. Dr. Özgür Yıldız

58.50 TL

Türk İslam Edebiyatı

Dr. Öğr.Üyesi Metin Hakverdioğlu - Aynur Kurt

60.00 TL

Türk İslam Edebiyatı

Doç. Dr. Necdet Tozlu - Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Babür

57.50 TL

Türk İslam Sanatları Tarih

Prof.Dr. Yusuf Çetin

140.00 TL

Türk Siyasal Hayatı I-II

Doç. Dr. Betül KARAGÖZ & Yrd. Doç. Dr. Mehmet TAN

67.50 TL

Türk Sosyologları

Prof.Dr.Nazmi Avcı & Doç Dr. Erdal Aksoy

75.00 TL

Türk Tarihi ve Kültürü

Prof.Dr.Reşat GENÇ&Yrd.Doç.Dr.İsmail CANSIZ

60.00 TL

Türk Vergi Sistemi

Yrd.Doç.Dr.Selim GÜ& Mehmet KAHRAMAN

42.50 TL

Türkçe Öğretimi

Doç.Dr.Serdarhan Musa Taşkaya -Doç.Dr.Ruhan Karadağ

50.00 TL

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği

Doç.Dr.Asım Çoban

60.00 TL

Türkiye Ekonomisi

Prof.Dr.Kerim ÖZDEMİR&Doç.Dr.Serap DURUSOY

75.00 TL

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Doç.Dr. Gülay Ercins & Yrd.Doç.Dr. Melih Çoban

57.50 TL

Uluslararası Ekonomik İlişkiler I-

Prof.Dr.Kerim Özdemir&Doç.Dr.Güven DELİCE

90.00 TL

Uluslararası Pazarlama

Prof Dr. M. İsmail YAĞCI & Doç.Dr. Sabiha KILIÇ

67.50 TL

Uygarlık Tarihi

Yrd.Doç.Dr.İsmail AYTAÇ

42.50 TL

Üretim Yönetimi

M. Ali Mordogan & Nalan Üstüntaş

37.50 TL

Üretim Yönetimi

Prof.Dr.Cengiz YILMAZ&Doç.Dr.Ali ELEREN

60.00 TL

Vatandaşlık Bilgisi

Dr.Elmaziye TÖRE

42.50 TL

Vergi Hukuku

Doç.Dr.Ali ÇİMAT& Doç.Dr.Ramazan ARMAĞAN

57.50 TL

Vergi Hukuku

Doç. Dr. Emine KOBAN

37.50 TL

Yazılı ve Sözlü Anlatım

Yrd.Doç.Dr.Mihrali CALP

57.50 TL

Yönetim Bilimi

Prof.Dr. Elif YÜCETÜRK & Doç. Dr. H. Serdar ÖGE

60.00 TL

Yönetim ve Organizasyon

Prof. Dr. İsmail BAKAN & Doç. Dr. Mustafa PAKSOY

77.50 TL

Yönetim ve Organizasyon

Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÖRGEV& Yrd.Doç.Dr.Cem AYDEN

42.50 TL

Yöneylem Araştırması

Prof.Dr.Vahap TECİM

57.50 TL

    Not:  Listede olmayan kitapların baskısı kalmamıştır.

Adres: Tahtakale Mah. Hicret Sokak No:8/A Avcılar - İSTANBUL 

Telefon/Fax: (0212) 619 18 38  Cep: 0536 351 83 17 

 E-mail: lisansyayincilik@gmail.com