Lisans Yayıncılık
Fiyat Listesi

Aile Sosyolojisi

Prof.Dr.Nazmi Avcı & Doç.Dr. Erdal Aksoy

30,00 TL

Alternatif Akım (AC) Devre Analizi

Yrd.Doç.Dr.Mahmut HEKİM & Abdulkadir DAĞLI

17.50 TL

Analog Elektronik

Şaban YILMAZ&Ali Rıza ÇELİK

17.50 TL

AutoCAD (Bilgisayar Destekli Tas

Dr.İ.Savaş DALMIŞ&Şaban YILMAZ

30.00 TL

Banka Muhasebesi

Yrd. Doç. Dr. Aysel GÜNEY

22.50 TL

Bankacılığa Giriş

Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIRIM & Öznur KONCAGÜL

27.50 TL

Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim

Doç. Dr. Esra Dereli - Doç. Dr. Güneş Salı

30.00 TL

Bilgisayara Giriş

Yrd.Doç.Dr.Uğur BAŞBOĞAOĞLU

35.00 TL

Bilgisayarlı Muhasebe

Yrd.Doç.Dr.A.Rıza GÖKPINAR&Ali GÜL

35.00 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Yrd.Doç.Dr.Durmuş EKİZ

25.00 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Prof.Dr.Erdinç TUTAR&Yrd.Doç.Dr.Cafer GARİPER

27.50 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Prof.Dr.Orhan KILIÇ&Dr.Mustafa CİNOĞLU

25.00 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Prof. Dr. Hamit C. & Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY

32.50 TL

Biyoloji 1

Prof. Dr. S. Serap Avgın - Dr. Öğr. Üyesi Nazihan Ursavaş

25.00 TL

Biyoloji II

Prof. Dr. Güldem Dönel Akgül - Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Birhanlı

35.00 TL

Biyoloji 3

Prof. Dr. Cansu Filik İşçen - Prof. Dr. Osman Gülnaz

37.50 TL

Biyolojide Özel Konular

Prof. Dr. Cansu Filik İŞÇEN & Prof. Dr. Semra İLHAN

32.50 TL

Borçlar Hukuku

Yrd.Doç.Dr.Alparslan AKARTEPE

15.00 TL

Büro Yönetimi

Dr.Vacide KARAMAN&Yaşar SOYLU

15.00 TL

Büro Yönetimi ve İletişim

Yrd.Doç.Dr.Füsun ACAR&Dr.Erhan ARSLAN

20.00 TL

Cümle ve Metin Bilgisi

Komisyon

17.50 TL

Çalışma Ekonomisi

 Prof. Dr. Hüseyin M. YÜCEOL & Doç. Dr. Fatma FİDAN

37.50 TL

Çevre Bilimi

Yrd.Doç.Dr.Yeter ŞİMŞEKLİ

20.00 TL

Çevre Eğitimi

Prof.Dr.M. Zeki YILDIRIM&Yrd.Doç.Dr.Hasan GENÇ

17.50 TL

Çevre Eğitimi

Doç.Dr. Hasan GENÇ

20.00 TL

Çevre Sorunları Üzerine Güncel Yazılar

Prof Dr.Uğur Yıldırım

27.50 TL

Çocuk Edebiyatı

Yrd.Doç.Dr.Salih Gülerer

25.00 TL

Çocuk Edebiyatı

Prof.Dr.Kemal YÜCE & Yrd.Doç.Dr.Şevkiye KAZAN

25.00 TL

Davranış Bilimleri

Doç. Dr. Mustafa PAKSOY

32.50 TL

Değişim Sosyolojisi

Prof.Dr. Zahir Kızmaz / Prof.Dr. Hayati Beşirli

35.00TL

Dış Ticaret İşlemleri

Cengiz ÖZCAN

27.50 TL

Dış Ticaret İşlemleri

Yrd.Doç.Dr.Asena BOZTAŞ& Yrd.Doç.Dr. A. OĞUZ

27.50 TL

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

Yrd.Doç.Dr.Mustafa CANBAZ & Cengiz ÖZCAN

22.50 TL

Din Eğitimi

Doç.Dr. Hasan Dam

27.50TL

Din Felsefesi

Doç. Dr. Rıfat Atay

32.50 TL

Din Psikolojisi

Doç.Dr. Halil Apaydın

35.00 TL

Din Sosyolojisi

Prof.Dr.Ahmet Onay & Prof. Dr. Nazmi Avcı

30.00 TL

Dinler Tarihi I-II 

Prof.Dr. Mustafa Alıcı  -  Doç.Dr. Süleyman Turan

41.00 TL

Doğru Akım Devre Analizi

Yrd.Doç.Dr.Emin ÜNAL&Muammer CEYLAN

22.50 TL

Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri

Mustafa GÖKÇE

27.50 TL

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

Yrd.Doç.Dr.Servet ÖNAL&Osman DORUK

27.50 TL

Edebiyat Bilgi ve Kuramları

Prof.Dr.Kemal YÜCE& Yrd.Doç.Dr.Şevkiye KAZAN

37.50 TL

Eğitim Bilimine Giriş

Prof.Dr.Durmuş Ekiz&Yrd.Doç.Dr.Haydar Durukan

32.00 TL

Eğitim Felsefesi

Prof.Dr.Nurten GÖKALP&Şengül Çelik

17.50 TL

Eğitim Felsefesi

Doç.Dr. Baykal Biçer - Doç. Dr. Beyhan Zabun

27.50 TL

Eğitim Psikolojisi

Prof.Dr.Kurtman ERSANLI&Yrd.Doç.Dr.Ersin UZMAN 

40.00 TL

Eğitim Psikolojisi

Prof.Dr.Sırrı Akbaba&Yrd.Doç.Dr.Şakire ANLIAK 

34.00 TL

Eğitim Sosyolojisi

Prof.Dr.Nazmi Avcı - Prof.Dr. Yaşar Erjem

30.00 TL

Eğitim Sosyolojisi

Doç.Dr. Müjdat Avcı & Doç.Dr. Ahmet Özalp

30.00 TL

Eğitimde Süreç ve Ürün Odaklı Değerlendirme

Doç. Dr. Bayram Bıçak - Dr. Öğr.Üyesi  Hakan Koğar

30.00 TL

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yrd.Doç.Dr.Gülşah BAŞOL

22.50 TL

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Dr. Öğr.Üyesi N. Öztürk Gübeş-Dr. Öğr.Üyesi E. Halil Özberk

17.50TL

Eğitim Yönetimi

Doç. Dr. Mustafa Çelikten .&  Doç. Dr. Mehmet ÖZBAŞ

 

Ekonometri

Prof. Dr. Ömer YILMAZ & Doç.Dr. Nihat IŞIK

37.50 TL

Ekonomi Sosyolojisi

Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen

27.50 TL

Elektronik Ticaret

Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK

22.50 TL

Etkili iletişim

Doç.Dr.Ruhdan UZUN

17.50 TL

Evrim

Prof.Dr. C. Filik İŞCEN & Prof.Dr. Lütfullah TÜRKMEN

30.00 TL

Felsefe

Prof. Dr. H. Subhi ERDEM & Doç.Dr.A.AKDEMİR

32.50 TL

Felsefe Tarihi

Prof. Dr. Nejdet Durak - Doç. Dr. A. Erhan Şekerci

45.00 TL

Fen ve Teknoloji Öğretimi

Yrd.Doç.Dr.Özgür TAŞKIN&Yrd.Doç.Dr.Özlem KORAY

35.00 TL

Fıkıh Usulü

Prof. Dr. Mehmet Erdem & Dr. Öğr. Üyesi  Zühal Dağ

35.00 TL

Finansal Yönetim 

Prof.Dr.Famil ŞAMİLOĞLU&Yrd.Doç.Dr.Ali İ.AKGÜN

40.00 TL

Finansal Yönetim

Yrd.Doç.Dr. Mustafa KIRLI&Feriha BALEKOĞLU

20.00 TL

Finansal Yönetim

Doç.Dr. Feride BAŞTÜRK & Yrd.Doç.Dr. H. SELDÜZ  

25.00 TL

Gelişim ve Öğrenme

Prof.Dr.Kurtman ERSANLI& Yrd.Doç.Dr.Ersin UZMAN

36.00 TL

Genel Biyoloji

Prof.Dr.M. Zeki YILDIRIM&Yrd.Doç.Dr.Hasan GENÇ

24.00 TL

Genel Coğrafya

Doç.Dr.Osman Yılmaz /Yrd.Doç.Dr.Esin Özcan

32.50 TL

Genel Ekonomi

Bülent ALTAY&Yrd.Doç.Dr.Temur KURTASLAN

25.00 TL

Genel Fizik

Doç.Dr.Ali AZAR

35.00 TL

Genel Hukuk

Dr.Öğr.Üyesi Nihat KURT

30.00 TL

Genel Hukuk Bilgisi

Güran YAHYAOĞLU&Erhan KIRMIZI

17.50 TL

Genel İktisat-I-II

Yrd.Doç.Dr.Fatih ÇELİK

35.00 TL

Genel İşletme

Prof.Dr.Mustafa Kara&Yrd.Doç.Dr.Hayrettin ERTAN

30.00 TL

Genel İşletme

Yrd.Doç.Dr.M. ÖRGEV&Yrd.Doç.Dr.Ş. ŞENTURAN

17.50 TL

Genel İşletme

Doç. Dr. Nurcan TURAN & Doç Dr. Y. Demir USLU

25.00 TL

Genel Kimya

Prof.Dr.Eyüp ÖZDEMİR&Yrd.Doç.Dr.Atila ÇAĞLAR

17.50 TL

Genel Muhasebe

Prof.Dr.Fatih Coşkun ERTAŞ

35.00 TL

Genel Muhasebe

Doç. Dr. Doğan KUTUKIZ & Yrd.Doç.Dr.Ş.DEMİRKAN

32,50 TL

Genel Muhasebe

Yrd. Doç. Dr. İlkay E. ERTURAN & Dr. H. Arif TUNCEZ

35.00 TL

Genel Turizm

Doç. Dr. N. Selma ÖZDİPÇİNER & Yrd.Doç.Dr. Gökhan

27.50 TL

Genel ve Teknik İletişim

Dr.Erhan ARSLAN&Ayla ERTÜRK

17.50 TL

Genetik ve Biyoteknoloji

Prof.Dr. Cansu Filik İşçen & Yrd.Doç.Dr.M.Bahadır Aktan

30.00 TL

Girişimcilik

Prof.Dr.Mustafa Paksoy/Yrd.Doç.Dr.Ayşe Özsöz

22.50 TL

Gümrük İşlemleri

Yrd.Doç.Dr.Ayça G. ÇAPIN & M.ORTAKARPUZ

27.50 TL

Günümüz Dünya Sorunları

Prof. Dr. H. SAYHAN & Yrd. Doç. Dr. Hayri ÇAMURCU

32.50 TL

HADİS I Bireysel   ve   Sosyal Hayatta  

Prof. Dr. Ahmet Yıldırım- Dr. Öğr. Üyesi Selim Demirci

32.50 TL

HADİS II Bireysel   ve   Sosyal Hayatta  

Prof. Dr. Ahmet Yıldırım- Dr. Öğr. Üyesi Selim Demirci

35.00 TL

Hadis Tarihi

Prof. Dr.Muhammet Yılmaz & Dr. Öğr. Üyesi Şemseddin Kırış 

30.00 TL

Hadis Usulü

Prof. Dr.Muhammet Yılmaz & Dr. Nagihan Emiroğlu           

27.50 TL

Halkla İlişkiler

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Fatma GÖKSU

22.50 TL

Halkla İlişkiler I-II

Yrd. Doç. Dr. Gonca YILDIRIM & Seçil UTMA

27,50 TL

Hayat Bilgisi Öğretimi

Yrd.Doç.Dr.Nurdan BAYDAL

30.00 TL

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi

Prof.Dr.Abdurrahman TANRIÖĞEN

32.50 TL

Hidrolik ve Pnömatiğe Giriş

Yrd.Doç.Dr.Mustafa DENKTAŞ

22.50 TL

Hukukun Temel Kavramları

Müslüm AKINCI & Bayram ÖZBEY

30.00 TL

Isıtma Sistemleri

Yrd.Doç.Dr.H.Cenk BAYRAKÇI

17.50 TL

İdare Hukuku I

Yrd.Doç.Dr.Mehmet Emin Özgül

22.50 TL

İdare Hukuku I

Doç. Dr. Müslüm AKINCI & Yrd. Doç. Dr. Mustafa AVCI

32.50 TL

İdare Hukuku II

Yrd.Doç.Dr.Mehmet Emin Özgül

22.50 TL

İdare Hukuku II

Doç. Dr. Müslüm AKINCI &Yrd. Doç. Dr. Mustafa AVCI

32.50 TL

İktisada Giriş

Yrd.Doç.Dr.Fatih ÇELİK&Yrd.Doç.Dr.Kemal ÖZTÜRK

22.50 TL

İktisada Giriş

Prof.Dr.Yusuf BAYRAKTURAN&Doç.Dr.A. KÖKOCAK

35.00 TL

İktisadi Düşünce Tarihi

Doç.Dr. Mahmut MASCA&Doç.Dr.Ozan BAHAR

35.00 TL

İlk Okuma ve Yazma Öğretimi

Yrd.Doç.Dr.Sevilay Yıldız & Yrd.Doç.Dr. T. Canbulat

30,00 TL

İletişim Sosyolojisi

Doç.Dr. Gürcan Ş. Avcıoğlu - Dr. Öğr. Üyesi Cem K. Olgun

25.00 TL

İlkyardım

Doç. Dr. Hicran YILDIZ & Emine ÇATAL

30.00 TL

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

Prof. Dr. Nisa Ü. CARAL & Doç. Dr. İsmail ZARARSIZ

30.00 TL

İnsan Hakları ve Demokrasi

Yrd.Doç.Dr.Recep ERCAN

22.50 TL

İnsan Kaynakları Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.Serpil YILMAZ

30.00 TL

İnsan Kaynakları Yönetimi

Prof. Dr. Oya ERDİL & Doç. Dr. Hatice ÖZUTKU

35.00 TL

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

Prof.Dr. İsmail Erdoğan - Doç. Dr. Enver Demirpolat

25.00 TL

İslam Felsefesi

Prof.Dr.İsmail Erdoğan & Yrd.Doç.Dr.Enver Demirpolat

40.00 TL

İslam Hukuku I

Prof. Dr. Abdullah Çolak-Doç. Dr. Mehmet Dirik

37.50 TL

İslam Hukuku II

Prof. Dr. Abdullah Çolak-Doç. Dr. Mehmet Dirik

35.00 TL

İslâm İbadet Esasları

Doç. Dr. Abdurrahman Candan-Dr.Öğr.Üyesi M. Selim Aslan

37.50 TL

İslâm İnanç Esasları

Prof. Dr. Salih Sabri Yavuz & Doç. Dr. Faruk Sancar

30.00 TL

İslâm Medeniyeti Tarihi

Prof. Dr. M. Hanefi Palabıyık – Dr. Öğr. Üyesi Mesut Can

32.50 TL

İslam Tarihi I

Prof.Dr. Nurettin Gemici - Doç.Dr. Cahid Kara

32.50 TL

İslam Tarihi II

Prof.Dr. Nurettin Gemici - Dr. Hilal Livaoğlu Menküç

40.00 TL

İstatistik

Doç.Dr.Seda ŞENGÜL& Yrd.Doç.Dr.Gülsen KRAL

32.50 TL

İstatistik

Yrd.Doç.Dr.Nurhan HALİSDEMİR&Dr.Yaşar AKÇA

19.00 TL

İstatistik

Yrd.Doç.Dr. Aysen Ş. KANDEMİR&Yrd.Doç.Dr.Tahir B

22.50 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği

Doç.Dr.Ebru Gökmeşe & Doç.Dr. Hicran Yıldız

27.50 TL

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yrd. Doç. Dr.İbrahim GÖRÜCÜ & Işıl T.ARPACIOĞLU

22.50 TL

İşletme Becerileri Grup Çalışması

Yrd.Doç.Dr.Erol ESEN& Yrd.Doç.Dr.Fahri KURTAY

17.50 TL

İşletme Bilimine Giriş

Prof.Dr.Gültekin YILDIZ& Prof.Dr.H.Bahadır AKIN

37.50 TL

İşletme Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.Ece Nüket ÖNDOĞAN&Yeşim KALYON

15.00 TL

İşletme Yönetimi I-II

Doç.Dr.Ali ERBAŞ & Yrd.Doç.Dr.Sezar KARACA

27.50 TL

Kalite Güvence Standartları

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARA & Yrd. Doç. Dr. Seval S. KIRDAR

25.00 TL

Kalite Yönetim Sistemleri

Doç.Dr. E. M. Yıldırım & Yrd.Doç.Dr.M.Emin Merter

22.50 TL

Kamu Maliyesi

Prof.Dr.Aytaç EKER

22.50 TL

Kamu Maliyesi

Doç.Dr. Ekrem KARAYILMAZLAR

35.00 TL

Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri

Dr.Tarık SÖYLEMİŞ

17.50 TL

Kamu Yönetimi

Doç. Dr. Ahmet YATKIN & Doç. Dr. Nalan P. DEMİRAL

27.50 TL

Kelam Tarihi I-II

 Prof.Dr. Mehmet Baktır-Dr.Ahmet Çelik

35.00 TL

Kent Sosyolojisi

Prof.Dr. Mustafa Talas&Yrd.Doç.Dr.Emin Yiğit

30.00 TL

Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası

Yrd.Doç.Dr.Ergin GÜMÜŞ&Yrd.Doç.Dr.Yüksel GÜÇLÜ

37.50 TL

Klasik Mantık

Prof.Dr. Hüseyin Subhi ERDEM

25.00 TL

Klavye Teknikleri

Nuray KESKİN

17.50 TL

Konaklama Muhasebesi

İbrahim Aydaş

25.00 TL

Kriz ve Stres Yönetimi

Meltem ARAT&Türkan ŞİŞMANOĞLU

17.50 TL

Kültürel Antropoloji

Prof. Dr. Mustafa Talas - Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Çatlı Özen

32.50 TL

Lojistik

Yrd. Doç. Dr. Mehmet DURUEL&Özhan GÖRÇÜN

30.00 TL

Makine Bilimi ve Elemanları

Prof.Dr.Mustafa YILDIRIM&Yrd.Doç.Dr.Metin KÖK

30.00 TL

Makro İktisat

Doç.Dr. Nurettin ÖZTÜRK&Yrd.Doç.Dr.Ali SÖZDEMİR

35.00 TL

Makro İktisat

Yrd.Doç.Dr.Fatih ÇELİK&Dr.Cumali ERDEMİL

22.50 TL

Makro İktisat

Yrd.Doç.Dr.H. İLERİ&Yrd.Doç.Dr.Temur KURTASLAN

17.50 TL

Mali Tablolar Analizi

Yrd.Doç.Dr.Tahir BENLİ

15.00 TL

Maliyet Muhasebesi

Yrd.Doç.Dr.Tahir BENLİ

27.50 TL

Maliyet Muhasebesi

Doç.Dr.Mustafa Kırlı - Yrd.Doç.Dr.Hakan Seldüz

30.00 TL

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi

Prof.Dr.Zeki DOĞAN- Yrd.Doç.Dr.Z. HATUNOĞLU

35.00 TL

Malzeme Teknolojisi I

Prof.Dr.Fehim FINDIK&Yrd.Doç.Dr.Turhan KURŞUN

25.00 TL

Malzeme Teknolojisi  II

Prof.Dr.Fehim FINDIK&Yrd.Doç.Dr.Turhan KURŞUN

25.00 TL

Matematik

Prof.Dr.Hasan Altan ÇABUK&Prof.Dr.Cengiz YILMAZ

32.50 TL

Matematik

Prof.Dr.Mehmet BEKTAŞ&Prof.Dr.Rıfat GÜNEŞ

32.50 TL

Matematik Öğretimi

Yrd.Doç.Dr.Hülya GÜR

32.50 TL

Matematiksel İktisat

Doç.Dr.Selçuk AKÇAY

35.00 TL

Meslek Etiği ve Yasal Konular

Doç.Dr. F.Ebru İkiz

30.00 TL

Mesleki Matematik

Prof.Dr.Mehmet BEKTAŞ&Prof.Dr.Rıfat GÜNEŞ

25.00 TL

Mesleki Yazışmalar

Burcu Pekduyurucu Aydın - Mustafa Gökçe

20.00 TL

Mikro İktisat

Prof.Dr.Ercan ENÇ& Yrd.Doç.Dr.Zafer KANBEROĞLU

34.00 TL

Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyicer II

Yrd.Doç.Dr.Mahit GÜNEŞ

22.50 TL

Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler I

Yrd.Doç.Dr.Mahit GÜNEŞ

17.50 TL

Modern Mantık

 Prof.Dr.Işıl Bayar Bravo & Doç. Dr.Mustafa Yıldız

22.50 TL

Muhasebe Denetimi

Doç.Dr.Mustafa KIRLI& Yrd.Doç.Dr.Muhammed Ardıç

25.00 TL

Mühendislik Bilimi

Prof.Dr.Halil İ. ACAR&Yrd.Doç.Dr.Mustafa DENKTAŞ

25.00 TL

Okul Öncesi Eğitime Giriş

Doç.Dr.Durmuş EKİZ

22.50 TL

Okul Öncesi Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım

Doç. Dr. Türkan Turan-Dr. Öğr. Üyesi  Derya Şahin

 

25.00 TL

Okul Öncesi  Eğitim Programı Kuramdan Uygulamaya

27.50 TL

Osmanlı Türkçesi

Doç. Dr. Mehdin Çiftçi  & Dr. Öğr. Üyesi Erdem Can Öztürk

30.00 TL

Otel İşletmeciliği

 Yrd.Doç.Dr.Tülay Polat Üzümcü & İsmail Bilgiçli

27,50 TL

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Prof.Dr.A. Seda SARA&Yrd.Doç.Dr.H. Hüsnü BAHAR

27.50 TL

Öğretim Tek. ve Materyal Tasarımı

Yrd.Doç.Dr.Harun ŞAHİN

27,50 TL 

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

Doç.Dr.Salih UŞUN&Yrd.Doç.Dr.Devrim ÖZDEMİR

32.50 TL

Önbüro İşlemleri

Yrd.Doç.Dr.Nuray TÜRKER

17.50 TL

Önbüro Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.Murat ÇUHADAR

20.00 TL

Örgütsel Davranış

Prof. Dr. Edip Örücü & Dr.Öğr.Üyesi Engin Üngüren  

37.50TL

Özel Eğitim

Yrd.Doç.Dr.Yaşar BARUT & Murat VURAL

30.00 TL

Para Teorisi ve Politikasi

Prof.Dr.Çetin DOĞAN&Yrd.Doç.Dr.İnci PARLAKTUNA

35.00 TL

Pazarlama Araştırması

Doç.Dr.Ayşe Şahin& Yrd.Doç.Dr.Burak KARTAL

37.50 TL

Pazarlama İlkeleri

Prof.Dr.Canan AY& Doç.Dr.Tülin URAl

35.00 TL

Pazarlama İlkeleri

Yrd.Doç.Dr.Serpil YILMAZ

25.00 TL

Pazarlama Yönetimi

Prof. Dr. İbrahim Kırcova & Yrd. Doç. Dr. Tahir Benli

42.50TL

Protokol Bilgisi

Hülya ÇINAR

15.00 TL

Psikolojiye Giriş

Prof.Dr. Hamit COŞKUN & Prof.Dr. Nilüfer Ş. ÖZABACI

36.00 TL

Rehberlik

Prof.Dr.Sırrı AKBABA&Doç.Dr. Asude BİLGİN

25.00 TL

Sağlık Sosyolojisi

Doç.Dr.Özgür SARI & Doç.Dr.Hicran YILDIZ

25.00TL

Satış Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.Semra TETİK

15.00 TL

Sayısal Elektronik

Halil EROL

25.00 TL

Sekreterlik Bilgisi

Emel SELİMOĞLU&Huriye ÇINAR

15.00 TL

Ses ve Şekil Bilgisi

Yrd.Doç.Dr.M. KALFA/Yrd.Doç.Dr.M. ALTUN/

15.00TL

Sınıf Yönetimi

Doç.Dr.İlhan GÜNBAYI

25.00 TL

Sınıf  Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.Haydar DURUKAN&Halil İbrahim ÖZTÜRK

20.00 TL

Sigortacılığa Giriş

Yrd.Doç.Dr.Murşit IŞIK & Yeşim CAN

27.50 TL

Sistematik Kelam

Prof. Dr. Hüseyin Aydın – Prof. Dr. Sefa Bardakçı

37,50 TL

Siyasal Düşünceler Tarihi

Prof.Dr.Önder KUTLU& Betül KARAGÖZ YERDELEN

32.50 TL

Siyaset Bilimine Giriş

Prof.Dr.Önder KUTLU

32.50 TL

Siyaset Sosyolojisi

Prof.Dr.M.TÜRKKAHRAMAN &Yrd.Doç.Dr.E. KÖTEN

32.50 TL

Siyer

Prof.Dr. Nurettin Gemici - Doç.Dr. Adil Şen

25.00 TL

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Doç. Dr. Hüseyin Çalışkan & Yrd. Doç. Dr. Bahadır Kılcan

37,50TL

Sosyal Psikoloji

Prof.Dr.Hamit COŞKUN

37.50 TL

Sosyoloji

Prof.Dr.Feridun MERTER &Doç.Dr.Mustafa TALAS

40.00 TL

Spor Sosyolojisi

Prof. Dr. Mehmet GÖRAL & Ersin AFACAN

15.00 TL

Stratejik Yönetim

Prof. Dr. G.n GÜMÜŞTEKİN & Doç. Dr. İsa İPÇİOĞLU

35.00 TL

Şirketler Muhasebesi

Doç.Dr. İhsan YILDIZTEKİN & Ş. DEMİRKAN

30.00 TL

Tarım Ekonomisi

Doç. Dr. Bahadır AYDIN & Doç. Dr. Sadettin PAKSOY

32.50 TL

Tefsir

Prof. Dr. Ali Rıza Gül  & Doç. Dr. Yunus Emre Gördük

41.00TL

Tefsir Tarihi

Prof. Dr. Ali Rıza Gül - Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ersöz

35.00 TL

Tefsir Usûlü

Prof. Dr. Ali Riza Gül - Doç. Dr. Ali Karataş

32.50 TL

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Prof.Dr.Halil İbrahim ACAR&.Dr.Mustafa DENKTAŞ

25.00 TL

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Prof.Dr.Saffet NEZİR& Yrd.Doç.Dr.Ozan ŞENKAL

27.50 TL

Temel Bilgisayar

Yrd.Doç.Dr.Z.Ayvaz REİS

32.50 TL

İlkokulda Temel Matematik

Doç. Dr. Cihat Abdioğlu - Dr. Öğr. Üyesi Mesut Öztürk

22.50 TL

Temel Matematik (İktisadi ve İdari

Prof.Dr. Fehim FINDIK& Mehmet KAYALAR

22.50 TL

Temel Matematik I-II

Prof.Dr.Baki KARLIĞA&Yrd.Doç.Dr.Ercan MASAL

27.50 TL

Temel Matematik I-II (Teknik Prog)

Doç.Dr.Abdullah KOPUZLU&.Saadet ARSLAN

30.00 TL

Ticaret Hukuku

Yrd.Doç.Dr.Mehmet KAHRAMAN&Zekeriya AKIN

17.50 TL

Ticaret Hukuku

Yrd.Doç.Dr.Salih YAVUZER&Yüksel TURGUT

17.50 TL

Ticaret Hukuku

Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç

27.50 TL

Ticari Matematik

Ayşe Çiçek GÖZÜTOK&Dr. Şebnem ERKEBAY

15.00 TL

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi

Prof.Dr. Dolunay Şenol / Doç.Dr. Havva Eylem Kaya

32.50 TL

Turizm Ekonomisi

Gökalp N. SELÇUK&Türkan ŞAHİN

25.00 TL

Turizm Mevzuatı

Nursel ÇİTLİ

15.00 TL

Turizm Pazarlaması

Yrd.Doç.Dr.Mehmet KARA

15.00 TL

Tüketici Davranışları

Mustafa PAKSOY & Yrd.Doç.Dr. Mehmet KARA

27.50 TL

Türk Dili

Doç.Dr.Yusuf TEPELİ&Yrd.Doç.Dr. Cafer GARİPER

32.50 TL

Türk Dili

Prof.Dr.Metin EKİCİ&Prof..Dr.Ayşe İLKER

32.50 TL

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yön

Doç.Dr.Fatoş SİLMAN&Yrd.Doç.Dr.Şükrü ADA

27.50 TL

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yön

Doç. Dr. İlknur MAYA

32.50 TL

Türk Eğitim Tarihi

Doç. Dr. Emrah Çetin - Doç. Dr. Özgür Yıldız

32.50 TL

Türk İslam Edebiyatı

Dr. Öğr.Üyesi Metin Hakverdioğlu - Aynur Kurt

32.50 TL

Türk Siyasal Hayatı I-II

Doç. Dr. Betül KARAGÖZ & Yrd. Doç. Dr. Mehmet TAN

37.50 TL

Türk Sosyologları

Prof.Dr.Nazmi Avcı & Doç Dr. Erdal Aksoy

37.50 TL

Türk Tarihi ve Kültürü

Prof.Dr.Reşat GENÇ&Yrd.Doç.Dr.İsmail CANSIZ

32.50 TL

Türk Vergi Sistemi

Yrd.Doç.Dr.Selim GÜ& Mehmet KAHRAMAN

25.00 TL

Türkçe Öğretimi

Doç.Dr.Serdarhan Musa Taşkaya -Doç.Dr.Ruhan Karadağ

27.50 TL

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği

Doç.Dr.Asım Çoban

35.00 TL

Türkiye Ekonomisi

Prof.Dr.Kerim ÖZDEMİR&Doç.Dr.Serap DURUSOY

40.00 TL

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Doç.Dr. Gülay Ercins & Yrd.Doç.Dr. Melih Çoban

32.50 TL

Uluslararası Ekonomik İlişkiler I-

Prof.Dr.Kerim Özdemir&Doç.Dr.Güven DELİCE

55.00 TL

Uluslararası Pazarlama

Prof Dr. M. İsmail YAĞCI & Doç.Dr. Sabiha KILIÇ

37.50 TL

Uygarlık Tarihi

Yrd.Doç.Dr.İsmail AYTAÇ

25.00 TL

Üretim Yönetimi

M. Ali Mordogan & Nalan Üstüntaş

17.50 TL

Üretim Yönetimi

Prof.Dr.Cengiz YILMAZ&Doç.Dr.Ali ELEREN

34.00 TL

Vatandaşlık Bilgisi

Dr.Elmaziye TÖRE

25.00 TL

Vergi Hukuku

Doç.Dr.Ali ÇİMAT& Doç.Dr.Ramazan ARMAĞAN

32.50 TL

Vergi Hukuku

Doç. Dr. Emine KOBAN

20.00 TL

Yazılı ve Sözlü Anlatım

Yrd.Doç.Dr.Mihrali CALP

27.50 TL

Yönetim Bilimi

Prof.Dr. Elif YÜCETÜRK & Doç. Dr. H. Serdar ÖGE

35.00 TL

Yönetim ve Organizasyon

Prof. Dr. İsmail BAKAN & Doç. Dr. Mustafa PAKSOY

42.50TL

Yönetim ve Organizasyon

Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÖRGEV& Yrd.Doç.Dr.Cem AYDEN

25.00 TL

Yöneylem Araştırması

Prof.Dr.Vahap TECİM

32.50 TL

Adres: Tahtakale Mah. Hicret Sokak No:8/A Avcılar - İSTANBUL 

Telefon/Fax: (0212) 619 18 38  Cep: 0536 351 83 17 - 0505 571 68 19 

E-posta: lisans@lisansyayincilik.com.tr