Lisans Yayıncılık
Fiyat Listesi

Aile Sosyolojisi

Prof.Dr.Nazmi Avcı & Doç.Dr. Erdal Aksoy

27,50 TL

Alternatif Akım (AC) Devre Analizi

Yrd.Doç.Dr.Mahmut HEKİM & Abdulkadir DAĞLI

16.00 TL

Analog Elektronik

Şaban YILMAZ&Ali Rıza ÇELİK

15.00 TL

AutoCAD(Bilgisayar Destekli Tas

Dr.İ.Savaş DALMIŞ&Şaban YILMAZ

27.50 TL

Banka Muhasebesi

Yrd. Doç. Dr. Aysel GÜNEY

20.00 TL

Bankacılığa Giriş

Yrd.Doç.Dr. İsmail YILDIRIM & Öznur KONCAGÜL

25.00 TL

Bilgisayara Giriş

Yrd.Doç.Dr.Uğur BAŞBOĞAOĞLU

30.00 TL

Bilgisayarlı Muhasebe

Yrd.Doç.Dr.A.Rıza GÖKPINAR&Ali GÜL

30.00 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Yrd.Doç.Dr.Durmuş EKİZ

22.50 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Prof.Dr.Erdinç TUTAR&Yrd.Doç.Dr.Cafer GARİPER

25.00 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Prof.Dr.Orhan KILIÇ&Dr.Mustafa CİNOĞLU

22.50 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Prof. Dr. Hamit C. & Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY

30.00 TL

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim

Halil İbrahim ÖZTÜRK

17.50 TL

Biyolojide Özel Konular

Prof. Dr. Cansu Filik İŞÇEN & Prof. Dr. Semra İLHAN

30.00 TL

Borçlar Hukuku

Yrd.Doç.Dr.Alparslan AKARTEPE

12.50 TL

Büro Yönetimi

Dr.Vacide KARAMAN&Yaşar SOYLU

15.00 TL

Büro Yönetimi ve İletişim

Yrd.Doç.Dr.Füsun ACAR&Dr.Erhan ARSLAN

15.00 TL

Cümle ve Metin Bilgisi

Komisyon

17.50 TL

Çalışma Ekonomisi

 Prof. Dr. Hüseyin M. YÜCEOL & Doç. Dr. Fatma FİDAN

32.50 TL

Çevre Bilimi

Yrd.Doç.Dr.Yeter ŞİMŞEKLİ

17.50 TL

Çevre Eğitimi

Prof.Dr.M. Zeki YILDIRIM&Yrd.Doç.Dr.Hasan GENÇ

16.00 TL

Çevre Eğitimi

Doç.Dr. Hasan GENÇ

19.00 TL

Çevre Sorunları Üzerine Güncel Yazıl

Prof Dr.Uğur Yıldırım

27.50 TL

Çocuk Edebiyatı

Yrd.Doç.Dr.Salih Gülerer

22.50 TL

Çocuk Edebiyatı

Prof.Dr.Kemal YÜCE& Yrd.Doç.Dr.Şevkiye KAZAN

20.00 TL

Davranış Bilimleri

Doç. Dr. Mustafa PAKSOY

27.50 TL

Değişim sosyolojisi

Prof.Dr. Zahir Kızmaz / Prof.Dr. Hayati Beşirli

27.50TL

Dış Ticaret İşlemleri

Cengiz ÖZCAN

22.50 TL

Dış Ticaret İşlemleri

Yrd.Doç.Dr.Asena BOZTAŞ& Yrd.Doç.Dr. A. OĞUZ

25.00 TL

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

Yrd.Doç.Dr.Mustafa CANBAZ & Cengiz ÖZCAN

20.00 TL

Din Eğitimi

Doç.Dr. Hasan Dam

27.50TL

Din Psikolojisi

Doç.Dr. Halil Apaydın

30.00 TL

Din Sosyolojisi

Prof.Dr.Ahmet Onay & Prof. Dr. Nazmi Avcı

25.00 TL

Doğru Akım Devre Analizi

Yrd.Doç.Dr.Emin ÜNAL&Muammer CEYLAN

20.00 TL

Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri

Mustafa GÖKÇE

25.00 TL

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

Yrd.Doç.Dr.Servet ÖNAL&Osman DORUK

25.00 TL

Edebiyat Bilgi ve Kuramları

Prof.Dr.Kemal YÜCE& Yrd.Doç.Dr.Şevkiye KAZAN

32.50 TL

Eğitim Bilimine Giriş

Prof.Dr.Durmuş Ekiz&Yrd.Doç.Dr.Haydar Durukan

27.50 TL

Eğitim Felsefesi

Prof.Dr.Nurten GÖKALP&Şengül Çelik

17.50 TL

Eğitim Psikolojisi

Prof.Dr.Kurtman ERSANLI&Yrd.Doç.Dr.Ersin UZMAN 

32.50 TL

Eğitim Psikolojisi

Prof.Dr.Sırrı Akbaba&Yrd.Doç.Dr.Şakire ANLIAK 

27.50 TL

Eğitim Yönetimi

Doç. Dr. Mustafa Ç.&  Doç. Dr. Mehmet ÖZBAŞ

30.00 TL

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yrd.Doç.Dr.Gülşah BAŞOL

19.00 TL

Ekonometri

Prof. Dr. Ömer YILMAZ & Doç.Dr. Nihat IŞIK

35.00 TL

Ekonomi Sosyolojisi

Prof.Dr.Mustafa Talas & Doç.Dr. Bülent Şen

25.00TL

Elektronik Ticaret

Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK

17.50 TL

Etkili iletişim

Doç.Dr.Ruhdan UZUN

15.00 TL

Evrim

Prof.Dr. C. Filik İŞCEN & Prof.Dr. Lütfullah TÜRKMEN

27.50 TL

Felsefe

Prof. Dr. H. Subhi ERDEM & Doç.Dr.A.AKDEMİR

27.50 TL

Fen ve Teknoloji Öğretimi

Yrd.Doç.Dr.Özgür TAŞKIN&Yrd.Doç.Dr.Özlem KORAY

30.00 TL

Finansal Yönetim 

Prof.Dr.Famil ŞAMİLOĞLU&Yrd.Doç.Dr.Ali İ.AKGÜN

35.00 TL

Finansal Yönetim

Yrd.Doç.Dr. Mustafa KIRLI&Feriha BALEKOĞLU

17.50 TL

Finansal Yönetim

Doç.Dr. Feride BAŞTÜRK & Yrd.Doç.Dr. H. SELDÜZ  

22.50 TL

Gelişim ve Öğrenme

Prof.Dr.Kurtman ERSANLI& Yrd.Doç.Dr.Ersin UZMAN

30.00 TL

Genel Biyoloji

Prof.Dr.M. Zeki YILDIRIM&Yrd.Doç.Dr.Hasan GENÇ

20.00 TL

Genel Coğrafya

Doç.Dr.Özer YILMAZ

16.00 TL

Genel Coğrafya

Doç.Dr.Osman Yılmaz /Yrd.Doç.Dr.Esin Özcan

27.50 TL

Genel Ekonomi

Bülent ALTAY&Yrd.Doç.Dr.Temur KURTASLAN

20.00 TL

Genel Fizik

Doç.Dr.Ali AZAR

30.00 TL

Genel Hukuk

Dr.Tarık SÖYLEMİŞ & Yrd.Doç.Dr.Nihat KURT

27.50 TL

Genel Hukuk Bilgisi

Yrd.Doç.Dr.Nihat KURT

15.00 TL

Genel Hukuk Bilgisi

Güran YAHYAOĞLU&Erhan KIRMIZI

15.00 TL

Genel İktisat-I-II

Yrd.Doç.Dr.Fatih ÇELİK

30.00 TL

Genel İşletme

Prof.Dr.Mustafa Kara&Trd.Doç.Dr.Hayrettin ERTAN

27.50 TL

Genel İşletme

Yrd.Doç.Dr.M. ÖRGEV&Yrd.Doç.Dr.Ş. ŞENTURAN

15.00 TL

Genel İşletme

Doç. Dr. Nurcan TURAN & Doç Dr. Y. Demir USLU

22.50 TL

Genel Kimya

Prof.Dr.Eyüp ÖZDEMİR&Yrd.Doç.Dr.Atila ÇAĞLAR

15.00 TL

Genel Muhasebe

Prof.Dr.Fatih Coşkun ERTAŞ

30.00 TL

Genel Muhasebe

Doç. Dr. Doğan KUTUKIZ & Yrd.Doç.Dr.Ş.DEMİRKAN

27,50 TL

Genel Muhasebe

Yrd. Doç. Dr. İlkay E. ERTURAN & Dr. H. Arif TUNCEZ

30.00 TL

Genel Turizm

Doç. Dr. N. Selma ÖZDİPÇİNER & Yrd.Doç.Dr. Gökhan

27.50 TL

Genel ve Teknik İletişim

Dr.Erhan ARSLAN&Ayla ERTÜRK

15.00 TL

Genetik ve Biyoteknoloji

Prof.Dr. Cansu Filik İşçen & Yrd.Doç.Dr.M.Bahadır Aktan

27.50 TL

Girişimcilik

Prof.Dr.Mustafa Paksoy/Yrd.Doç.Dr.Ayşe Özsöz

19.00 TL

Gümrük İşlemleri

Yrd.Doç.Dr.Ayça G. ÇAPIN & M.ORTAKARPUZ

25.00 TL

Günümüz Dünya Sorunları

Prof. Dr. H. SAYHAN & Yrd. Doç. Dr. Hayri ÇAMURCU

27.50 TL

Halkla İlişkiler

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Fatma GÖKSU

19.00 TL

Halkla İlişkiler I-II

Yrd. Doç. Dr. Gonca YILDIRIM & Seçil UTMA

25,00 TL

Hayat Bilgisi Öğretimi

Yrd.Doç.Dr.Nurdan BAYDAL

27.50 TL

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğret

Prof.Dr.Abdurrahman TANRIÖĞEN

27.50 TL

Hidrolik ve Pnömatiğe Giriş

Yrd.Doç.Dr.Mustafa DENKTAŞ

20.00 TL

Hukukun Temel Kavramları

Müslüm AKINCI & Bayram ÖZBEY

25.00 TL

Isıtma Sistemleri

Yrd.Doç.Dr.H.Cenk BAYRAKÇI

15.00 TL

İdare Hukuku I

Yrd.Doç.Dr.Mehmet Emin Özgül

20.00 TL

İdare Hukuku I

Doç. Dr. Müslüm AKINCI & Yrd. Doç. Dr. Mustafa AVCI

30.00 TL

İdare Hukuku II

Yrd.Doç.Dr.Mehmet Emin Özgül

20.00 TL

İdare Hukuku II

Doç. Dr. Müslüm AKINCI & Yrd. Doç. Dr. Mustafa AVCI

30.00 TL

İktisada Giriş

Yrd.Doç.Dr.Fatih ÇELİK&Yrd.Doç.Dr.Kemal ÖZTÜRK

20.00 TL

İktisada Giriş

Prof.Dr.Yusuf BAYRAKTURAN&Doç.Dr.A. KÖKOCAK

30.00 TL

İktisadi Düşünce Tarihi

Doç.Dr. Mahmut MASCA&Doç.Dr.Ozan BAHAR

27.50 TL

İlk Okuma ve Yazma Öğretimi

Yrd.Doç.Dr.Sevilay Yıldız & Yrd.Doç.Dr. T. Canbulat

27,50 TL

İlkyardım

Doç. Dr. Hicran YILDIZ & Emine ÇATAL

27.50 TL

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

Prof. Dr. Nisa Ü. CARAL & Doç. Dr. İsmail ZARARSIZ

27.50 TL

İnsan Hakları ve Demokrasi

Yrd.Doç.Dr.Recep ERCAN

19.00 TL

İnsan Kaynakları Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.Serpil YILMAZ

27.50 TL

İnsan Kaynakları Yönetimi

Prof. Dr. Oya ERDİL & Doç. Dr. Hatice ÖZUTKU

30.00 TL

İslam Felsefesi

Prof.Dr.İsmail Erdoğan & Yrd.Doç.Dr.Enver Demirpolat

30.00 TL

İstatistik

Doç.Dr.Seda ŞENGÜL& Yrd.Doç.Dr.Gülsen KRAL

30.00 TL

İstatistik

Yrd.Doç.Dr.Nurhan HALİSDEMİR&Dr.Yaşar AKÇA

17.50 TL

İstatistik

Yrd.Doç.Dr. Aysen Ş. KANDEMİR&Yrd.Doç.Dr.Tahir B

20.00 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği

Doç.Dr.Ebru Gökmeşe & Doç.Dr. Hicran Yıldız

25.00 TL

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yrd. Doç. Dr.İbrahim GÖRÜCÜ & Işıl T.ARPACIOĞLU

20.00 TL

İşletme Becerileri Grup Çalışması

Yrd.Doç.Dr.Erol ESEN& Yrd.Doç.Dr.Fahri KURTAY

15.00 TL

İşletme Bilimine Giriş

Prof.Dr.Gültekin YILDIZ& Prof.Dr.H.Bahadır AKIN

30.00 TL

İşletme Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.Ece Nüket ÖNDOĞAN&Yeşim KALYON

15.00 TL

İşletme Yönetimi I-II

Doç.Dr.Ali ERBAŞ & Yrd.Doç.Dr.Sezar KARACA

25.00 TL

Kalite Yönetim Sistemleri

Doç.Dr. E. M. Yıldırım & Yrd.Doç.Dr.M.Emin Merter

20,00 TL

Kamu Maliyesi

Prof.Dr.Aytaç EKER

17.50 TL

Kamu Maliyesi

Doç.Dr. Ekrem KARAYILMAZLAR

30.00 TL

Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri

Dr.Tarık SÖYLEMİŞ

15.00 TL

Kamu Yönetimi

Doç. Dr. Ahmet YATKIN & Doç. Dr. Nalan P. DEMİRAL

25.00 TL

Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası

Yrd.Doç.Dr.Ergin GÜMÜŞ&Yrd.Doç.Dr.Yüksel GÜÇLÜ

32.50 TL

Klasik Mantık

Prof.Dr. Hüseyin Subhi ERDEM

22.50 TL

Klavye Teknikleri

Nuray KESKİN

15.00 TL

Konaklama Muhasebesi

İbrahim Aydaş

22.50 TL

Kriz ve Stres Yönetimi

Meltem ARAT&Türkan ŞİŞMANOĞLU

15.00 TL

Lojistik

Yrd. Doç. Dr. Mehmet DURUEL&Özhan GÖRÇÜN

27.50 TL

Makine Bilimi ve Elemanları

Prof.Dr.Mustafa YILDIRIM&Yrd.Doç.Dr.Metin KÖK

27.50 TL

Makro İktisat

Doç.Dr. Nurettin ÖZTÜRK&Yrd.Doç.Dr.Ali SÖZDEMİR

30.00 TL

Makro İktisat

Yrd.Doç.Dr.Fatih ÇELİK&Dr.Cumali ERDEMİL

20.00 TL

Makro İktisat

Yrd.Doç.Dr.H. İLERİ&Yrd.Doç.Dr.Temur KURTASLAN

15.00 TL

Mali Tablolar Analizi

Yrd.Doç.Dr.Tahir BENLİ

12.50 TL

Maliyet Muhasebesi

Yrd.Doç.Dr.Tahir BENLİ

22.50 TL

Maliyet Muhasebesi

Doç.Dr.Mustafa Kırlı - Yrd.Doç.Dr.Hakan Seldüz

27.50 TL

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi

Prof.Dr.Zeki DOĞAN- Yrd.Doç.Dr.Z. HATUNOĞLU

30.00 TL

Malzeme Teknolojisi I

Prof.Dr.Fehim FINDIK&Yrd.Doç.Dr.Turhan KURŞUN

22.50 TL

Malzeme Teknolojisi  II

Prof.Dr.Fehim FINDIK&Yrd.Doç.Dr.Turhan KURŞUN

22.50 TL

Matematik

Prof.Dr.Hasan Altan ÇABUK&Prof.Dr.Cengiz YILMAZ

30.00 TL

Matematik

Prof.Dr.Mehmet BEKTAŞ&Prof.Dr.Rıfat GÜNEŞ

27.50 TL

Matematik Öğretimi

Yrd.Doç.Dr.Hülya GÜR

30.00 TL

Matematiksel İktisat

Doç.Dr.Selçuk AKÇAY

30.00 TL

Meslek Etiği ve Yasal Konular

Doç.Dr. F.Ebru İkiz

27.50 TL

Mesleki Matematik

Prof.Dr.Mehmet BEKTAŞ&Prof.Dr.Rıfat GÜNEŞ

22.50 TL

Mesleki Yazışmalar

Nuray KESKİN

15.00 TL

Mikro İktisat

Prof.Dr.Ercan ENÇ& Yrd.Doç.Dr.Zafer KANBEROĞLU

30.00 TL

Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyici

Yrd.Doç.Dr.Mahit GÜNEŞ

17.50 TL

Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyic

Yrd.Doç.Dr.Mahit GÜNEŞ

20.00 TL

Modern Mantık

 Prof.Dr.Işıl Bayar Bravo & Doç. Dr.Mustafa Yıldız

20.00 TL

Muhasebe Denetimi

Yrd.Doç.Dr.Berna DEMİR&Yrd.Doç.Dr.Mustafa KIRLI

 

Muhasebe Denetimi

Doç.Dr.Mustafa KIRLI& Yrd.Doç.Dr.Muhammed Ardıç

22.50 TL

Mühendislik Bilimi

Prof.Dr.Halil İ. ACAR&Yrd.Doç.Dr.Mustafa DENKTAŞ

22.50 TL

Okul Öncesi Eğitime Giriş

Doç.Dr.Durmuş EKİZ

17.50 TL

Otel İşletmeciliği

 Yrd.Doç.Dr.Tülay Polat Üzümcü & İsmail Bilgiçli

25,00 TL

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Prof.Dr.A. Seda SARA&Yrd.Doç.Dr.H. Hüsnü BAHAR

25.00 TL

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Prof.Dr.H. UZUNOĞLU &Yrd.Doç.Dr.Güzide ÖNER

20.00 TL

Öğretim Tek ve Materyal Tasarımı

Yrd.Doç.Dr.Harun ŞAHİN

25,00 TL 

Öğretimde Planlama ve Değ

Doç.Dr.Salih UŞUN&Yrd.Doç.Dr.Devrim ÖZDEMİR

27.50 TL

Önbüro İşlemleri

Yrd.Doç.Dr.Nuray TÜRKER

15.00 TL

Önbüro Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.Murat ÇUHADAR

17.50 TL

Örgütsel Davranış

Prof. Dr. Edip Örücü & Yrd.Doç.Dr. Engin Üngüren  

40.00TL

Özel Eğitim

Yrd.Doç.Dr.Yaşar BARUT & Murat VURAL

27.50 TL

Para Teorisi ve Politikasi

Prof.Dr.Çetin DOĞAN&Yrd.Doç.Dr.İnci PARLAKTUNA

32.50 TL

Pazarlama Araştırması

Doç.Dr.Ayşe Şahin& Yrd.Doç.Dr.Burak KARTAL

32.50 TL

Pazarlama İlkeleri

Prof.Dr.Canan AY& Doç.Dr.Tülin URAl

30.00 TL

Pazarlama İlkeleri

Yrd.Doç.Dr.Serpil YILMAZ

22.50 TL

Pazarlama Yönetimi

Prof. Dr. İbrahim Kırcova & Yrd. Doç. Dr. Tahir Benli

35.00TL

Protokol Bilgisi

Hülya ÇINAR

12.50 TL

Psikolojik Danışma Kuramları

Doç. Dr. Ahmet AKIN & Yrd. Doç. Dr. Rukiye ŞAHİN

30.00 TL

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Yrd.Doç.Dr.Ersin UZMAN

27.50 TL

Psikolojiye Giriş

Prof.Dr. Hamit COŞKUN & Prof.Dr. Nilüfer Ş. ÖZABACI

32.50 TL

Rehberlik

Prof.Dr.Sırrı AKBABA&Doç.Dr. Asude BİLGİN

22.50 TL

Sağlık Sosyolojisi

Doç.Dr.Özgür SARI & Doç.Dr.Hicran YILDIZ

25.00TL

Satış Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.Semra TETİK

12.50 TL

Sayısal Elektronik

Halil EROL

20.00 TL

Sekreterlik Bilgisi

Emel SELİMOĞLU&Huriye ÇINAR

14.00 TL

Ses ve Şekil Bilgisi

Yrd.Doç.Dr.M. KALFA/Yrd.Doç.Dr.M. ALTUN/

12.50TL

Sınıf Yönetimi

Doç.Dr.İlhan GÜNBAYI

22.50 TL

Sınıf Yönetimi

Prof.Dr.M. YALÇINKAYA&Yrd.Doç.Dr.İ.GÜNBAYI

22.50 TL

Sınıf  Yönetimi

Yrd.Doç.Dr.Haydar DURUKAN&Halil İbrahim ÖZTÜRK

20.00 TL

Sigortacılığa Giriş

Yrd.Doç.Dr.Murşit IŞIK & Yeşim CAN

25.00 TL

Siyasal Düşünceler Tarihi

Prof.Dr.Önder KUTLU& Betül KARAGÖZ YERDELEN

27.50 TL

Siyaset Bilimine Giriş

Prof.Dr.Önder KUTLU

30.00 TL

Siyaset Sosyolojisi

Prof.Dr.M.TÜRKKAHRAMAN &Yrd.Doç.Dr.E. KÖTEN

30.00 TL

Spor Sosyolojisi

Prof. Dr. Mehmet GÖRAL & Ersin AFACAN

15.00 TL

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Doç. Dr. Hüseyin Çalışkan & Yrd. Doç. Dr. Bahadır Kılcan

32,50TL

Sosyal Antropoloji

Doç. Dr. Mustafa TALAS

27.50 TL

Sosyal Psikoloji

Prof.Dr.Hamit COŞKUN

32.50 TL

Sosyoloji

Prof.Dr.Feridun MERTER &Doç.Dr.Mustafa TALAS

35.00 TL

Stratejik Yönetim

Prof. Dr. G.n GÜMÜŞTEKİN & Doç. Dr. İsa İPÇİOĞLU

30.00 TL

Şirketler Muhasebesi

Doç.Dr. İhsan YILDIZTEKİN & Ş. DEMİRKAN

27.50 TL

Tarım Ekonomisi

Doç. Dr. Bahadır AYDIN & Doç. Dr. Sadettin PAKSOY

27.50 TL

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Prof.Dr.Halil İbrahim ACAR&.Dr.Mustafa DENKTAŞ

22.50 TL

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Prof.Dr.Saffet NEZİR& Yrd.Doç.Dr.Ozan ŞENKAL

25.00 TL

Temel Bilgisayar

Yrd.Doç.Dr.Z.Ayvaz REİS

30.00 TL

Temel Matematik (İktisadi ve İdari

Prof.Dr. Fehim FINDIK& Mehmet KAYALAR

20.00 TL

Temel Matematik I-II

Prof.Dr.Baki KARLIĞA&Yrd.Doç.Dr.Ercan MASAL

24.00 TL

Temel Matematik I-II  (Teknik Prog)

Doç.Dr.Abdullah KOPUZLU&.Saadet ARSLAN

27.50 TL

Ticaret Hukuku

Yrd.Doç.Dr.Mehmet KAHRAMAN&Zekeriya AKIN

15.00 TL

Ticaret Hukuku

Yrd.Doç.Dr.Salih YAVUZER&Yüksel TURGUT

15.00 TL

Ticaret Hukuku

Yrd.Doç.Dr. Fethi Kılıç / Yrd.Doç.Dr. Ümmügülsüm Kılıç

25.00 TL

Ticari Matematik

Yrd.Doç.Dr.Adnan ERTAN&Ayhan KULOĞLU

14.00 TL

Ticari Matematik

Ayşe Çiçek GÖZÜTOK&Dr. Şebnem ERKEBAY

15.00 TL

Toplam Kalite Yönetimi

Prof.Dr.Nihat AYDENİZ

15.00 TL

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi

Prof.Dr. Dolunay Şenol / Doç.Dr. Havva Eylem Kaya

30.00 TL

Turizm Ekonomisi

Gökalp N. SELÇUK&Türkan ŞAHİN

22.50 TL

Turizm Mevzuatı

Nursel ÇİTLİ

14.00 TL

Turizm Pazarlaması

Yrd.Doç.Dr.Mehmet KARA

15.00 TL

Tüketici Davranışları

Mustafa PAKSOY & Yrd.Doç.Dr. Mehmet KARA

25.00 TL

Türk Dili

Doç.Dr.Yusuf TEPELİ&Yrd.Doç.Dr. Cafer GARİPER

27.50 TL

Türk Dili

Prof.Dr.Metin EKİCİ&Prof..Dr.Ayşe İLKER

27.50 TL

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yön

Doç.Dr.Fatoş SİLMAN&Yrd.Doç.Dr.Şükrü ADA

27.50 TL

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yön

Doç. Dr. İlknur MAYA

27.50 TL

Türk Eğitim Tarihi

Prof.Dr.Sebahattin ARIBAŞ&Doç.Dr.Mehmet KÖÇER

25.00 TL

Türk Sosyologları

Prof.Dr.Nazmi Avcı & Doç Dr. Erdal Aksoy

32.50 TL

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği

Doç.Dr.Asım Çoban

30.00 TL

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Doç.Dr. Gülay Ercins & Yrd.Doç.Dr. Melih Çoban

30.00 TL

Türk Tarihi ve Kültürü

Prof.Dr.Reşat GENÇ&Yrd.Doç.Dr.İsmail CANSIZ

27.50 TL

Türk Siyasal Hayatı I-II

Doç. Dr. Betül KARAGÖZ & Yrd. Doç. Dr. Mehmet TAN

35.00 TL

Türk Vergi Sistemi

Yrd.Doç.Dr.Selim GÜ& Mehmet KAHRAMAN

20.00 TL

Türkçe Öğretimi

Dr.Fatma BÖLÜKBAŞ

 

Türkçe Öğretimi

Doç.Dr.Serdarhan Musa Taşkaya -

Doç.Dr.Ruhan Karadağ

27.50 TL

Türkiye Ekonomisi

Prof.Dr.Kerim ÖZDEMİR&Doç.Dr.Serap DURUSOY

35.00 TL

Uluslararası Ekonomik İlişkiler I-

Prof.Dr.Kerim Özdemir&Doç.Dr.Güven DELİCE

45.00 TL

Uluslararası Pazarlama

Prof Dr. M. İsmail YAĞCI & Doç.Dr. Sabiha KILIÇ

32.50 TL

Uygarlık Tarihi

Yrd.Doç.Dr.İsmail AYTAÇ

22.50 TL

Üretim Yönetimi

M. Ali Mordogan & Nalan Üstüntaş

17.50 TL

Üretim Yönetimi

Prof.Dr.Cengiz YILMAZ&Doç.Dr.Ali ELEREN

30.00 TL

Vatandaşlık Bilgisi

Dr.Elmaziye TÖRE

22.50 TL

Vergi Hukuku

Doç.Dr.Ali ÇİMAT& Doç.Dr.Ramazan ARMAĞAN

27.50 TL

Vergi Hukuku

Doç. Dr. Emine KOBAN

17.50 TL

Yazılı ve Sözlü Anlatım

Yrd.Doç.Dr.Mihrali CALP

27.50 TL

Yönetim Bilimi

Prof.Dr. Elif YÜCETÜRK & Doç. Dr. H. Serdar ÖGE

30.00 TL

Yönetim ve Organizasyon

Prof. Dr. İsmail BAKAN & Doç. Dr. Mustafa PAKSOY

40.00TL

Yönetim ve Organizasyon

Yrd.Doç.Dr.Mehmet ÖRGEV& Yrd.Doç.Dr.Cem AYDEN

22.50 TL

Yöneylem Araştırması

Prof.Dr.Vahap TECİM

27.50 TL

Adres: Tahtakale Mah. Hicret Sokak No:8/A Avcılar - İSTANBUL 

Telefon/Fax: (0212) 619 18 38  Cep: 0536 351 83 17 - 0505 571 68 19 

E-posta: lisans@lisansyayincilik.com.tr