Lisans Yayıncılık
Fiyat Listesi

Kitap adı

Editör

 

Aile Eğitimi ve Katılımı

Doç. Dr. Ebru Ersay  - Dr. Kübra Kanat

190.00 TL

Aile Sosyolojisi

Prof. Dr. Nazmi Avcı & Doç. Dr. Erdal Aksoy

175.00 TL

Alternatif Akım(AC)Devre Analizi

Yrd. Doç. Dr. Mahmut HEKİM & Abdulkadir DAĞLI

100.00 TL

Analog Elektronik

Şaban YILMAZ & Ali Rıza ÇELİK

100.00 TL

Auto CAD (Bilgisayar Destekli Tas

Dr. İ. Savaş DALMIŞ & Şaban YILMAZ

125.00 TL

Âyetler ve Hadîsler Işığında Kur’ân ve Mahiyeti-

Adem Dölek

150.00 TL

Banka Muhasebesi

Yrd. Doç. Dr. Aysel GÜNEY

100.00 TL

Bankacılığa Giriş

Yrd. Doç. Dr. İsmail YILDIRIM & Öznur KONCAGÜL

150.00 TL

Bebeklik Döneminde Gelişim ve Eğitim

Doç. Dr. Esra Dereli - Doç. Dr. Güneş Salı

190.00 TL

Bilgisayara Giriş

Yrd. Doç. Dr. Uğur BAŞBOĞAOĞLU

150.00 TL

Bilgisayarlı Muhasebe

Yrd. Doç. Dr. A. Rıza GÖKPINAR & Ali GÜL

150.00 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Yrd. Doç. Dr. Durmuş EKİZ

150.00 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Prof. Dr. Erdinç TUTAR & Yrd. Doç. Dr. Cafer GARİPER

165.00 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Prof. Dr. Orhan KILIÇ & Dr. Mustafa CİNOĞLU

160.00 TL

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Prof. Dr. Hamit C. & Prof. Dr. H. Mustafa PAKSOY

220.00 TL

Biyoloji 1

Prof. Dr. S. Serap Avgın - Dr. Öğr. Üyesi Nazihan Ursavaş

160.00 TL

Biyoloji II

Prof. Dr. Güldem Dönel Akgül - Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Birhanlı

225.00 TL

Biyoloji 3

Prof. Dr. Cansu Filik İşçen - Prof. Dr. Osman Gülnaz

250.00 TL

Biyolojide Özel Konular

Prof. Dr. Cansu Filik İŞÇEN & Prof. Dr. Semra İLHAN

200.00 TL

Borçlar Hukuku

Yrd. Doç. Dr. Alparslan AKARTEPE

75.00 TL

Büro Yönetimi

Dr. Vacide KARAMAN & Yaşar SOYLU

90.00 TL

Büro Yönetimi ve İletişim

Yrd. Doç. Dr. Füsun ACAR & Dr.Erhan ARSLAN

100.00 TL

Cümle ve Metin Bilgisi

 Komisyon

150.00 TL

Çalışma Ekonomisi

 Prof. Dr. Hüseyin M. YÜCEOL & Doç. Dr. Fatma FİDAN

250.00 TL

Çevre Bilimi

Yrd. Doç. Dr. Yeter ŞİMŞEKLİ

110.00 TL

Çevre Eğitimi

Prof. Dr. Hasan Genç- Dr. Öğr. Üyesi Emel Atlı

175.00 TL

Çevre Eğitimi

Prof. Dr. Hasan Genç

130.00 TL

Çevre Sorunları Üzerine Güncel Yazılar

Prof. Dr. Uğur Yıldırım

125.00 TL

Çocuk Edebiyatı

Yrd. Doç. Dr. Salih Gülerer

160.00 TL

Çocuk Edebiyatı

Prof. Dr. Kemal YÜCE & Yrd. Doç. Dr. Şevkiye KAZAN

100.00 TL

Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım

Doç. Dr. Türkan Turan - Dr. Öğr.  Üyesi Derya Şahin

100.00 TL

Davranış Bilimleri

Doç. Dr. Mustafa PAKSOY

150.00 TL

Değişim Sosyolojisi

Prof. Dr. Zahir Kızmaz / Prof. Dr. Hayati Beşirli

225.00 TL

Dış Ticaret İşlemleri

Yrd. Doç. Dr. Asena BOZTAŞ & Yrd. Doç. Dr. A. OĞUZ

175.00 TL

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANBAZ & Cengiz ÖZCAN

125.00 TL

Din Eğitimi

Doç. Dr. Hasan Dam

170.00 TL

Din Eğitimi

Doç. Dr. M. Fatih Genç

200.00 TL

Din Eğitiminde   Özel Öğretim Yöntemleri

Doç. Dr. Hacer Âşık Ev

225.00 TL

Din Felsefesi

Prof. Dr. Osman Bilen - Dr. Öğr. Üyesi  Haydar  Dölek

200.00 TL

Din Felsefesi

Doç. Dr. Rıfat Atay-

200.00 TL

Dini Hitabet ve Din Hizmetleri

Prof. Dr. Ali Riza Gül

175.00 TL

Din Psikolojisi

Doç. Dr. Halil Apaydın

175.00 TL

Din Psikolojisi

Prof. Dr. Muammer Cengil - Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Gencer

200.00 TL

Din Sosyolojisi

Prof. Dr. Ahmet Onay & Prof. Dr. Nazmi Avcı

175.00 TL

Din Sosyolojisi

Prof. Dr. Özcan Güngör - Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Şimşek

270.00 TL

Dinler Tarihi I-II 

Prof. Dr. Mustafa Alıcı  -  Doç. Dr. Süleyman Turan

300.00 TL

Dinler Tarihi

Prof. Dr. Ramazan Adıbelli

310.00 TL

Doğru Akım Devre Analizi

Yrd. Doç. Dr. Emin ÜNAL & Muammer CEYLAN

125.00 TL

Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri

Mustafa GÖKÇE

165.00 TL

Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri

Yrd. Doç. Dr. Servet ÖNAL & Osman DORUK

115.00 TL

Edebiyat Bilgi ve Kuramları

Prof. Dr. Kemal YÜCE & Yrd. Doç. Dr. Şevkiye KAZAN

250.00 TL

Eğitim Bilimine Giriş

Prof. Dr. Durmuş Ekiz & Yrd. Doç. Dr. Haydar Durukan

210.00 TL

Eğitimde Ahlak ve Etik

Doç. Dr. Ali Fidan - Doç. Dr. M. Naci Kula

140.00 TL

Eğitime Giriş

Prof. Dr. Zülfü Demirtaş - Prof. Dr. Z. Nurdan Baysal- Dr. Öğr. Üyesi Tuba Aydın Güngör

170.00 TL

Eğitimde Program Geliştirme

Doç. Dr. Hale Sucuoğlu – Dr. Öğt. Üyesi Meltem Gökdağ Baltaoğlu

200.00 TL

Eğitim Felsefesi

Prof. Dr. Nurten GÖKALP & Şengül Çelik

125.00 TL

Eğitim Felsefesi

Doç. Dr. Baykal Biçer - Doç. Dr. Beyhan Zabun

165.00 TL

Eğitim Psikolojisi

Prof.Dr.Mustafa Koç-Prof.Dr.Murat İskender-Doç.Dr.Betül Düşünceli

225.00 TL

Eğitim Psikolojisi

Doç. Dr. Yaşar Barut - Dr. Öğr. Üyesi Kemal Özcan

190.00 TL

Eğitim Psikolojisi

Prof. Dr. Sırrı Akbaba & Yrd. Doç. Dr. Şakire ANLIAK 

200.00 TL

Eğitim Sosyolojisi

Prof. Dr. Nazmi Avcı - Prof. Dr. Yaşar Erjem

175.00 TL

Eğitim Sosyolojisi

Doç. Dr. Müjdat Avcı & Doç. Dr. Ahmet Özalp

175.00 TL

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doç. Dr. Bilge Gök - Dr. Öğr. Üyesi Özge Bıkmaz Bilgen

150.00 TL

Eğitimde Süreç ve Ürün Odaklı Değerlendirme

Doç. Dr. Bayram Bıçak - Dr. Öğr. Üyesi  Hakan Koğar

175.00 TL

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Yrd. Doç. Dr. Gülşah BAŞOL

125.00 TL

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Dr. Öğr. Üyesi N. Öztürk Gübeş - Dr.  E. Halil Özberk

100.00 TL

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Doç. Dr.  Özen Yıldırım  - Arş. Gör. Dr. Seval Kula Kartal

170.00 TL

Eğitim Yönetimi

Doç. Dr. Mustafa Çelikten .&  Doç. Dr. Mehmet ÖZBAŞ

210.00 TL

Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi

Doç.Dr. Vedat Bayraktar

150.00 TL

Erken Çocukluk Eğitimine  Giriş

Prof. Dr. Esra Dereli

175.00 TL

Erken Çocukluk Eğitimi Politikaları

Doç. Dr. Müge Yurtsever Kılıçgün

200.00 TL

Erken Çocukluk Dönemi Edebiyatı 

 Doç. Dr. Pınar Bağçeli Kahraman- Doç. Dr. Vedat Bayraktar

170.00 TL

Erken Çocukluk Döneminde Gelişim

Doç. Dr. Esra Dereli - Doç. Dr. Güneş Salı

225.00 TL

Ekonometri

Prof. Dr. Ömer YILMAZ & Doç. Dr. Nihat IŞIK

175.00 TL

Ekonomi Sosyolojisi

Prof. Dr. Mustafa Talas & Doç. Dr. Bülent Şen

170.00 TL

Elektronik Ticaret

Yrd. Doç. Dr. Akif ALTINBIÇAK

125.00 TL

Etkili iletişim

Doç. Dr. Ruhdan UZUN

90.00 TL

Evrim

Prof. Dr. C. Filik İŞCEN & Prof. Dr. Lütfullah TÜRKMEN

175.00 TL

Felsefe

Prof. Dr. H. Subhi ERDEM & Doç. Dr. A. AKDEMİR

200.00 TL

Felsefe Tarihi

Prof. Dr. Nejdet Durak - Doç. Dr. A. Erhan Şekerci

325.00 TL

Fen ve Teknoloji Öğretimi

Yrd. Doç. Dr. Özgür TAŞKIN & Yrd. Doç. Dr. Özlem KORAY

150.00 TL

Fıkıh Usulü

Prof. Dr. Mehmet Erdem &  Dr. Öğr. Üyesi  Zühal Dağ

200.00 TL

Finansal Yönetim 

Prof. Dr. Famil ŞAMİLOĞLU & Yrd. Doç. Dr. Ali İ.AKGÜN

200.00 TL

Finansal Yönetim

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KIRLI & Feriha BALEKOĞLU

170.00 TL

Finansal Yönetim

Doç. Dr. Feride BAŞTÜRK & Yrd. Doç. Dr. H. SELDÜZ  

150.00 TL

Gelişim ve Öğrenme

Prof. Dr. Kurtman ERSANLI& Yrd. Doç. Dr. Ersin UZMAN

250.00 TL

Genel Biyoloji

Prof. Dr. M. Zeki YILDIRIM & Yrd. Doç. Dr. Hasan GENÇ

140.00 TL

Genel Ekonomi

Bülent ALTAY & Yrd. Doç. Dr. Temur KURTASLAN

150.00 TL

Genel Fizik

Doç. Dr. Ali AZAR

150.00 TL

Genel Hukuk

Dr. Öğr. Üyesi Nihat KURT

175.00 TL

Genel Hukuk Bilgisi

Güran YAHYAOĞLU  & Erhan KIRMIZI

100.00 TL

Genel İktisat-I-II

Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇELİK

175.00 TL

Genel İşletme

Prof. Dr. Mustafa Kara & Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ERTAN

175.00 TL

Genel İşletme

Yrd. Doç. Dr. M. ÖRGEV & Yrd. Doç. Dr. Ş. ŞENTURAN

100.00 TL

Genel İşletme

Doç. Dr. Nurcan TURAN & Doç Dr. Y. Demir USLU

140.00 TL

Genel Kimya

Prof. Dr. Eyüp ÖZDEMİR & Yrd. Doç. Dr. Atila ÇAĞLAR

100.00 TL

Genel Muhasebe

Prof. Dr. Fatih Coşkun ERTAŞ

235.00 TL

Genel Muhasebe

Doç. Dr. Doğan KUTUKIZ & Yrd. Doç. Dr. Ş. DEMİRKAN

200.00 TL

Genel Muhasebe

Yrd. Doç. Dr. İlkay E. ERTURAN & Dr. H. Arif TUNCEZ

230.00 TL

Genel Turizm

Doç. Dr. N. Selma ÖZDİPÇİNER & Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYAZLAR

170.00 TL

Genel ve Teknik İletişim

Dr. Erhan ARSLAN & Ayla ERTÜRK

100.00 TL

Genetik ve Biyoteknoloji

Prof. Dr. Cansu Filik İşçen & Yrd. Doç. Dr. M. Bahadır Aktan

175.00 TL

Girişimcilik

Prof. Dr. Mustafa Paksoy / Yrd.Doç.Dr.Ayşe Özsöz

140.00 TL

Gümrük İşlemleri

Yrd. Doç. Dr. Ayça G. ÇAPIN & M.ORTAKARPUZ

165.00 TL

Günümüz Dünya Sorunları

Prof. Dr. H. SAYHAN & Yrd. Doç. Dr. Hayri ÇAMURCU

125.00 TL

Günümüz İnanç (Kelam) Problemleri

Prof. Dr. Hamdi Gündoğar – Dr. Öğr. Üyesi H. Kemal Altun

160.00 TL

HADİS I Bireysel   ve   Sosyal Hayatta  

Prof. Dr. Ahmet Yıldırım - Dr. Öğr. Üyesi Selim Demirci

220.00 TL

HADİS II Bireysel   ve   Sosyal Hayatta  

Prof. Dr. Ahmet Yıldırım - Dr. Öğr. Üyesi Selim Demirci

225.00 TL

Hadis Tarihi

Prof. Dr. Muhammet Yılmaz & Dr. Öğr. Üyesi Şemseddin Kırış 

175.00 TL

Hadis Usulü

Doç. Dr. Hikmetullah  Ertaş

150.00 TL

Hadis Usulü

Prof. Dr. Muhammet Yılmaz & Dr. Nagihan Emiroğlu

170.00 TL

Halkla İlişkiler

Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Fatma GÖKSU

130.00 TL

Halkla İlişkiler I-II

Yrd. Doç. Dr. Gonca YILDIRIM & Seçil UTMA

160.00 TL

Hayat Bilgisi Öğretimi

Yrd. Doç. Dr. Nurdan BAYDAL

175.00 TL

Hayat B. ve Sosyal Bilgiler Öğretimi

Prof. Dr. Abdurrahman TANRIÖĞEN

125.00 TL

Hidrolik ve Pnömatiğe Giriş

Yrd. Doç. Dr. Mustafa DENKTAŞ

140.00 TL

Hukukun Temel Kavramları

Müslüm AKINCI & Bayram ÖZBEY

165.00 TL

Isıtma Sistemleri

Yrd. Doç. Dr. H.Cenk BAYRAKÇI

75.00 TL

İdare Hukuku I

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Özgül

100.00 TL

İdare Hukuku I

Doç. Dr. Müslüm AKINCI & Yrd. Doç. Dr. Mustafa AVCI

150.00 TL

İdare Hukuku II

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Özgül

100.00 TL

İdare Hukuku II

Doç. Dr. Müslüm AKINCI &Yrd. Doç. Dr. Mustafa AVCI

150.00 TL

İktisada Giriş

Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇELİK & Yrd. Doç. Dr. Kemal ÖZTÜRK

140.00 TL

İktisada Giriş

Prof. Dr. Yusuf BAYRAKTURAN & Doç. Dr. A. KÖKOCAK

150.00 TL

İktisadi Düşünce Tarihi

Doç. Dr. Mahmut MASCA & Doç. Dr. Ozan BAHAR

200.00 TL

İlk Okuma ve Yazma Öğretimi

Yrd. Doç. Dr. Sevilay Yıldız & Yrd. Doç. Dr. T. Canbulat

175.00 TL

İletişim Sosyolojisi

Doç. Dr. Gürcan Ş. Avcıoğlu - Dr. Öğr. Üyesi Cem K. Olgun

160.00 TL

İlkyardım

Doç. Dr. Hicran YILDIZ & Emine ÇATAL

170.00 TL

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

Prof. Dr. Nisa Ü. CARAL & Doç. Dr. İsmail ZARARSIZ

190.00 TL

İnsan Hakları ve Demokrasi

Yrd. Doç. Dr. Recep ERCAN

100.00 TL

İnsan Kaynakları Yönetimi

Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

150.00 TL

İnsan Kaynakları Yönetimi

Prof. Dr. Oya ERDİL & Doç. Dr. Hatice ÖZUTKU

225.00 TL

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

Prof. Dr. Nuri Adıgüzel

165.00 TL

İslam Ahlak Esasları ve Felsefesi

Prof. Dr. İsmail Erdoğan - Doç. Dr. Enver Demirpolat

150.00 TL

İslam Felsefesi

Prof. Dr. İsmail Erdoğan & Yrd. Doç. Dr. Enver Demirpolat

270.00 TL

İslam Felsefesi

Prof. Dr. İrfan Görkaş - Prof. Dr. Kamil Sarıtaş

310.00 TL

İslam Hukuku I

Prof. Dr. Abdullah Çolak-Doç. Dr. Mehmet Dirik

200.00 TL

İslam Hukuku II

Prof. Dr. Abdullah Çolak-Doç. Dr. Mehmet Dirik

175.00 TL

İslâm İbadet Esasları

Doç. Dr. A. Candan - Dr. Öğr. Üyesi M. Selim Aslan

250.00 TL

İslâm İbadet Esasları

Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı - Dr. Tayyip Nacar

225.00 TL

İslâm İnanç Esasları

Prof. Dr. Salih Sabri Yavuz & Doç. Dr. Faruk Sancar

170.00 TL

İslâm İnanç Esasları

Prof. Dr. Vechi Sönmez - Doç. Dr. Hilmi Karaağaç

170.00 TL

İslâm Medeniyeti Tarihi

Prof. Dr. M. Hanefi Palabıyık – Dr. Öğr. Üyesi Mesut Can

200.00 TL

İslam Mezhepleri Tarihi

Doç. Dr. Maksut Çetin - Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Raşit Batur

235.00 TL

İslam Tarihi I

Prof. Dr. Nurettin Gemici - Doç. Dr. Cahid Kara

150.00 TL

İslam Tarihi II

Prof. Dr. Nurettin Gemici - Dr. Hilal Livaoğlu Menküç

200.00 TL

İstatistik

Doç. Dr. Seda ŞENGÜL& Yrd.Doç.Dr.Gülsen KRAL

150.00 TL

İstatistik

Yrd. Doç. Dr. Nurhan HALİSDEMİR&Dr.Yaşar AKÇA

160.00 TL

İstatistik

Yrd. Doç. Dr. Aysen Ş. KANDEMİR & Yrd. Doç. Dr. Tahir Benli

130.00 TL

İş Sağlığı ve Güvenliği

Doç. Dr. Ebru Gökmeşe & Doç.Dr. Hicran Yıldız

165.00 TL

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÖRÜCÜ & Işıl T.ARPACIOĞLU

140.00 TL

İşletme Becerileri Grup Çalışması

Yrd. Doç. Dr. Erol ESEN& Yrd.Doç.Dr.Fahri KURTAY

75.00 TL

İşletme Bilimine Giriş

Prof. Dr. Gültekin YILDIZ& Prof.Dr.H.Bahadır AKIN

200.00 TL

İşletme Yönetimi

Yrd. Doç. Dr. Ece Nüket ÖNDOĞAN & Yeşim KALYON

90.00 TL

İşletme Yönetimi I-II

Doç. Dr. Ali ERBAŞ & Yrd. Doç. Dr. Sezar KARACA

170.00 TL

Kalite Yönetim Sistemleri

Doç. Dr. E. M. Yıldırım & Yrd. Doç. Dr. M.Emin Merter

150.00 TL

Kamu Maliyesi

Prof. Dr. Aytaç EKER

125.00 TL

Kamu Maliyesi

Doç. Dr. Ekrem KARAYILMAZLAR

150.00 TL

Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri

Dr.Tarık SÖYLEMİŞ

100.00 TL

Kamu Yönetimi

Doç. Dr. Ahmet YATKIN & Doç. Dr. Nalan P. DEMİRAL

125.00 TL

Karakter ve Değer Eğitimi

Doç. Dr. Mehmet Murat – Doç. Dr. Emrullah  Yılmaz

170.00 TL

Kelam Tarihi I-II

Prof.Dr. Mehmet Baktır  - Dr. Ahmet Çelik

175.00 TL

Kent Sosyolojisi

Prof. Dr. Mustafa Talas & Yrd. Doç. Dr. Emin Yiğit

175.00 TL

Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası

Yrd. Doç. Dr. Ergin GÜMÜŞ & Yrd. Doç. Dr. Yüksel GÜÇLÜ

175.00 TL

Klasik Mantık

Prof. Dr. Hüseyin Subhi ERDEM

140.00 TL

Klavye Teknikleri

Nuray KESKİN

100.00 TL

Konaklama Muhasebesi

İbrahim Aydaş

150.00 TL

Kriz ve Stres Yönetimi

Meltem ARAT & Türkan ŞİŞMANOĞLU

75.00 TL

Kur’ân’ın Ana Konuları

Prof. Dr. Fatma Asiye Şenat - Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Sevinç

170.00 TL

Kültürel Antropoloji

Prof. Dr. Mustafa Talas - Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Çatlı Özen

200.00 TL

Lojistik

Yrd. Doç. Dr. Mehmet DURUEL & Özhan GÖRÇÜN

125.00 TL

Makine Bilimi ve Elemanları

Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM & Yrd. Doç. Dr. Metin KÖK

175.00 TL

Makro İktisat

Doç. Dr. Nurettin ÖZTÜRK & Yrd. Doç. Dr. Ali SÖZDEMİR

175.00 TL

Makro İktisat

Yrd. Doç. Dr. Fatih ÇELİK & Dr. Cumali ERDEMİL

140.00 TL

Makro İktisat

Yrd. Doç. Dr. H. İLERİ & Yrd. Doç. Dr.Temur KURTASLAN

75.00 TL

Mali Tablolar Analizi

Yrd. Doç. Dr. Tahir BENLİ

75.00 TL

Maliyet Muhasebesi

Yrd. Doç. Dr. Tahir BENLİ

165.00 TL

Maliyet Muhasebesi

Doç. Dr. Mustafa Kırlı - Yrd. Doç. Dr. Hakan Seldüz

175.00 TL

Maliyet ve Yönetim Muhasebesi

Prof. Dr. Zeki DOĞAN- Yrd. Doç. Dr. Z. HATUNOĞLU

175.00 TL

Malzeme Teknolojisi I

Prof. Dr. Fehim FINDIK & Yrd. Doç. Dr. Turhan KURŞUN

140.00 TL

Malzeme Teknolojisi  II

Prof. Dr. Fehim FINDIK & Yrd. Doç. Dr. Turhan KURŞUN

150.00 TL

 Mantık

Prof. Dr. Şaban Haklı

125.00 TL

Matematik

Prof. Dr. Hasan Altan ÇABUK & Prof. Dr. Cengiz YILMAZ

150.00 TL

Matematik

Prof. Dr. Mehmet BEKTAŞ & Prof.Dr.Rıfat GÜNEŞ

150.00 TL

Matematik Öğretimi

Yrd. Doç. Dr. Hülya GÜR

150.00 TL

Matematiksel İktisat

Doç. Dr. Selçuk AKÇAY

150.00 TL

Meslek Etiği ve Yasal Konular

Doç. Dr. F.Ebru İkiz

150.00 TL

Mesleki Matematik

Prof. Dr. Mehmet BEKTAŞ & Prof. Dr. Rıfat GÜNEŞ

125.00 TL

Mesleki Yazışmalar

Burcu Pekduyurucu Aydın - Mustafa Gökçe

130.00 TL

Mikro İktisat

Prof. Dr. Ercan ENÇ & Yrd. Doç. Dr. Zafer KANBEROĞLU

150.00 TL

Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyicer II

Yrd. Doç. Dr. Mahit GÜNEŞ

100.00 TL

Mikroişlemcilerve Mikrodenetleyiciler I

Yrd. Doç. Dr. Mahit GÜNEŞ

100.00 TL

Modern Mantık

 Prof. Dr. Işıl Bayar Bravo & Doç. Dr. Mustafa Yıldız

125.00 TL

Muhasebe Denetimi

Doç. Dr. Mustafa KIRLI & Yrd.Doç.Dr.Muhammed Ardıç

150.00 TL

Mühendislik Bilimi

Prof. Dr. Halil İ. ACAR & Yrd. Doç. Dr. Mustafa DENKTAŞ

150.00 TL

Okul Öncesi Eğitime Giriş

Doç. Dr. Durmuş EKİZ

100.00 TL

Okul Öncesi Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım

Doç. Dr. Türkan Turan - Dr. Öğr. Üyesi  Derya Şahin

150.00 TL

Okul Öncesi  Eğitim Programı Kuramdan Uygulamaya

Doç. Dr. Saide Özbey- Dr.Öğ.Üyesi Serap Demiriz

160.00 TL

Osmanlı Türkçesi

Doç.Dr.Mehdin Çiftçi   & Dr. Öğr. Üyesi E. Can Öztürk

175.00 TL

Otel İşletmeciliği

 Yrd. Doç. Dr.Tülay Polat Üzümcü & İsmail Bilgiçli

165.00 TL

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Doç. Dr. Hale Sucuoğlu –Dr. Öğr. Üyesi Meltem Gökdağ Baltaoğlu

170.00 TL

Öğretim Tek. ve Materyal Tasarımı

Yrd. Doç. Dr. Harun ŞAHİN

125.00 TL

Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

Doç. Dr. Salih UŞUN & Yrd. Doç. Dr. Devrim ÖZDEMİR

150.00 TL

Önbüro İşlemleri

Yrd. Doç. Dr. Nuray TÜRKER

100.00 TL

Önbüro Yönetimi

Yrd. Doç. Dr. Murat ÇUHADAR

125.00 TL

Örgütsel Davranış

Prof. Dr. Edip Örücü & Dr. Öğr.Üyesi Engin Üngüren  

200.00 TL

Özel Eğitim ve Kaynaştırma

Doç.Dr.Arzu Doğanay Bilgi–Dr. Öğr.Üyesi Ömür Gürel Selimoğlu

190.00 TL

Özel Eğitim ve Kaynaştırma

Dr. Öğr. Üyesi Murat Vural -  Doç. Dr. Yaşar Barut -

175.00 TL

Para Teorisi ve Politikasi

Prof. Dr. Çetin DOĞAN & Yrd. Doç. Dr. İnci PARLAKTUNA

200.00 TL

Pazarlama Araştırması

Doç. Dr. Ayşe Şahin & Yrd. Doç. Dr.Burak KARTAL

175.00 TL

Pazarlama İlkeleri

Prof. Dr. Canan AY& Doç. Dr. Tülin URAl

150.00 TL

Pazarlama İlkeleri

Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

125.00 TL

Pazarlama Yönetimi

Prof. Dr. İbrahim Kırcova & Yrd. Doç. Dr. Tahir Benli

200.00 TL

Psikolojiye Giriş

Prof. Dr. Hamit COŞKUN & Prof. Dr. Nilüfer Ş. ÖZABACI

240.00 TL

Rehberlik

Prof. Dr. Sırrı AKBABA & Doç. Dr. Asude BİLGİN

150.00 TL

Sağlık Sosyolojisi

Doç. Dr. Özgür SARI & Doç. Dr. Hicran YILDIZ

140.00 TL

Satış Yönetimi

Yrd. Doç. Dr. Semra TETİK

90.00 TL

Sayısal Elektronik

Halil EROL

100.00 TL

Sekreterlik Bilgisi

Emel SELİMOĞLU & Huriye ÇINAR

90.00 TL

Ses ve Şekil Bilgisi

Yrd. Doç. Dr. M. KALFA / Yrd. Doç. Dr. M. ALTUN/

90.00 TL

Sınıf Yönetimi

Prof. Dr. Sabri Çelik - Dr. Öğr. Üyesi  Berru Ulusoy

170.00 TL

Sınıf Yönetimi

Prof. Dr. Münevver YALÇINKAYA-Yrd. Doç. Dr. İlhan GÜNBAYI

125.00 TL

Sınıf Yönetimi

Doç. Dr. İlhan GÜNBAYI

140.00 TL

Sınıf  Yönetimi

Yrd. Doç. Dr.Haydar DURUKAN & H. İbrahim ÖZTÜRK

140.00 TL

Sigortacılığa Giriş

Yrd. Doç. Dr. Murşit IŞIK & Yeşim CAN

150.00 TL

Sistematik Kelam

Prof. Dr. Hüseyin Aydın – Prof. Dr. Sefa Bardakçı

225.00 TL

Siyasal Düşünceler Tarihi

Prof. Dr. Önder KUTLU & Betül KARAGÖZ YERDELEN

200.00 TL

Siyaset Bilimine Giriş

Prof. Dr. Önder KUTLU

220.00 TL

Siyaset Sosyolojisi

Prof. Dr. M. TÜRKKAHRAMAN &Yrd. Doç. Dr. E. KÖTEN

200.00 TL

Siyer

Prof. Dr. Nurettin Gemici - Doç. Dr. Adil Şen

125.00 TL

Sosyal Bilgiler Öğretimi

Doç. Dr. Hüseyin Çalışkan & Yrd. Doç. Dr. Bahadır Kılcan

250.00 TL

Sosyal Psikoloji

Prof. Dr. Hamit COŞKUN

245.00 TL

Sosyoloji

Prof. Dr. Feridun MERTER & Doç. Dr. Mustafa TALAS

260.00 TL

Spor Sosyolojisi

Prof. Dr. Mehmet GÖRAL & Ersin AFACAN

150.00 TL

Stratejik Yönetim

Prof. Dr. G. GÜMÜŞTEKİN & Doç. Dr. İsa İPÇİOĞLU

150.00 TL

Şirketler Muhasebesi

Doç. Dr. İhsan YILDIZTEKİN & Ş. DEMİRKAN

150.00 TL

Tarım Ekonomisi

Doç. Dr. Bahadır AYDIN & Doç. Dr. Sadettin PAKSOY

130.00 TL

Tasavvuf

Doç. Dr. Güldane Gündüzöz - Doç. Dr. Hamdi Kızıler

230.00 TL

Tefsir

Prof. Dr. Ali Rıza Gül  & Doç. Dr. Yunus Emre Gördük

300.00 TL

Tefsir Tarihi

Prof. Dr. Ali Rıza Gül - Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ersöz

225.00 TL

Tefsir Tarihi

Prof. Dr. Mehmet Çiçek - Doç. Dr. Sema Çelem   

230.00 TL

Tefsir Usûlü

Prof. Dr. Osman Kara - Doç. Dr. Süleyman Kaya

165.00 TL

Tefsir Usûlü

Prof. Dr. Ali Riza Gül - Doç. Dr. Ali Karataş

220.00 TL

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Prof. Dr. Halil İbrahim ACAR & Dr. Mustafa DENKTAŞ

125.00 TL

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Prof. Dr. Saffet NEZİR & Yrd. Doç. Dr. Ozan ŞENKAL

150.00 TL

Temel Bilgisayar

Yrd. Doç. Dr. Z.Ayvaz REİS

150.00 TL

İlkokulda Temel Matematik

Doç. Dr. Cihat Abdioğlu - Dr. Öğr. Üyesi Mesut Öztürk

150.00 TL

Temel Matematik (İktisadi ve İdari

Prof. Dr. Fehim FINDIK & Mehmet KAYALAR

100.00 TL

Temel Matematik I-II

Prof. Dr. Baki KARLIĞA & Yrd. Doç. Dr. Ercan MASAL

125.00 TL

Temel MatematikI-II (Teknik Prog)

Doç. Dr. Abdullah KOPUZLU & .Saadet ARSLAN

190.00 TL

Ticaret Hukuku

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAHRAMAN & Zekeriya AKIN

100.00 TL

Ticaret Hukuku

Yrd. Doç. Dr. Salih YAVUZER & Yüksel TURGUT

100.00 TL

Ticaret Hukuku

Yrd. Doç. Dr. Fethi Kılıç / Yrd. Doç. Dr. Ümmügülsüm Kılıç

165.00 TL

Ticari Matematik

Ayşe Çiçek GÖZÜTOK & Dr. Şebnem ERKEBAY

90.00 TL

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi

Prof. Dr. Dolunay Şenol / Doç. Dr. Havva Eylem Kaya

200.00 TL

Turizm Ekonomisi

Gökalp N. SELÇUK & Türkan ŞAHİN

150.00 TL

Turizm Mevzuatı

Nursel ÇİTLİ

90.00 TL

Turizm Pazarlaması

Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARA

90.00 TL

Tüketici Davranışları

Mustafa PAKSOY & Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARA

165.00 TL

Türk Dili

Doç. Dr. Yusuf TEPELİ & Yrd. Doç. Dr. Cafer GARİPER

200.00 TL

Türk Dili

Prof. Dr. Metin EKİCİ & Prof. Dr. Ayşe İLKER

200.00 TL

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yön

Doç. Dr. Fatoş SİLMAN & Yrd. Doç. Dr. Şükrü ADA

150.00 TL

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yön

Doç. Dr. İlknur MAYA

150.00 TL

Türk Eğitim Tarihi

Doç. Dr. Emrah Çetin - Doç. Dr. Özgür Yıldız

220.00 TL

Türk Eğitim Tarihi

Prof. Dr. Sebahattin Arıbaş-Doç. Dr. Mehmet KÖÇER

150.00 TL

Türk İslam Edebiyatı

Dr. Öğr. Üyesi Metin Hakverdioğlu - Aynur Kurt

225.00 TL

Türk İslam Edebiyatı

Doç. Dr. Necdet Tozlu - Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Babür

200.00 TL

Türk İslam Sanatları Tarih

Prof. Dr. Yusuf Çetin

300.00 TL

Türk Siyasal Hayatı I-II

Doç. Dr. Betül KARAGÖZ & Yrd. Doç. Dr. Mehmet TAN

200.00 TL

Türk Sosyologları

Prof. Dr. Nazmi Avcı & Doç Dr. Erdal Aksoy

300.00 TL

Türk Tarihi ve Kültürü

Prof. Dr. Reşat GENÇ & Yrd. Doç. Dr. İsmail CANSIZ

150.00 TL

Türk Vergi Sistemi

Yrd. Doç. Dr. Selim GÜ & Mehmet KAHRAMAN

100.00 TL

Türkçe Öğretimi

Doç. Dr. Serdarhan Musa Taşkaya - Doç.Dr.Ruhan Karadağ

170.00 TL

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği

Doç. Dr. Asım Çoban

225.00 TL

Türkiye Ekonomisi

Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR & Doç. Dr. Serap DURUSOY

200.00 TL

Türkiye'nin Toplumsal Yapısı

Doç.Dr.Gülay Ercins  & Yrd. Doç. Dr. Melih Çoban

200.00 TL

Uluslararası Ekonomik İlişkiler I-

Prof. Dr. Kerim Özdemir & Doç. Dr. Güven DELİCE

250.00 TL

Uluslararası Pazarlama

Prof Dr. M. İsmail YAĞCI & Doç. Dr. Sabiha KILIÇ

175.00 TL

Uygarlık Tarihi

Yrd. Doç. Dr. İsmail AYTAÇ

100.00 TL

Üretim Yönetimi

M. Ali Mordogan & Nalan Üstüntaş

120.00 TL

Üretim Yönetimi

Prof. Dr. Cengiz YILMAZ & Doç. Dr. Ali ELEREN

150.00 TL

Vatandaşlık Bilgisi

Dr. Elmaziye TÖRE

100.00 TL

Vergi Hukuku

Doç. Dr. Ali ÇİMAT & Doç. Dr. Ramazan ARMAĞAN

200.00 TL

Vergi Hukuku

Doç. Dr. Emine KOBAN

120.00 TL

Yazılı ve Sözlü Anlatım

Yrd. Doç. Dr. Mihrali CALP

150.00 TL

Yönetim Bilimi

Prof. Dr. Elif YÜCETÜRK & Doç. Dr. H. Serdar ÖGE

175.00 TL

Yönetim ve Organizasyon

Prof. Dr. İsmail BAKAN & Doç. Dr. Mustafa PAKSOY

225.00 TL

Yönetim ve Organizasyon

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖRGEV & Yrd. Doç. Dr. Cem AYDEN

125.00 TL

Yöneylem Araştırması

Prof. Dr. Vahap TECİM

140.00 TL

 

 

 

Adres: Tahtakale Mah. Hicret Sokak No:8/A Avcılar - İSTANBUL 

Telefon/Fax: (0212) 619 18 38  Cep: 0536 351 83 17 

 E-mail: lisansyayincilik@gmail.com